URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-KP-III.2402.16.1.2019.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów doskonalących z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (minimalnie 1 a maksymalnie 5 grup) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-09-102019-09-20
 OR-KP-III.433.2.6.2019.KB
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach unijnych”. Szkolenie realizowane dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach projektu o tytule „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.
ZapOfe2019-09-042019-09-16
 OR-D-IV.2630.3.2019.DR
Dostawa nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r., samochodu na potrzeby Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
ZapOfe2019-09-032019-09-11
 RW-OW-I.0632.14.2019.AM
Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska targowego Samorządu Województwa Mazowieckiego podczas targów Smaki Regionów w Poznaniu, które odbędą się w dniach 28 września – 30 września 2019 r.
ZapOfe2019-09-032019-09-09
 OR-D-IV.2601.22.2019.DR
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2019-09-022019-09-06
 PZ-PK-I.0450.2.2019.MW
Przygotowanie i obsługa cateringu dla uczestników Konferencji: „Przyczyny i zwalczanie uciążliwości zapachowej instalacji”
ZapOfe2019-09-022019-09-06
 RW-OW-I.0443.24.2019.AJ
Kompleksowa organizacja dorocznej konferencji dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
ZapOfe2019-09-022019-09-06
 OR-KP-III.433.2.5.2019.OD
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. Arkusz kalkulacyjny MS Excel – poziom średniozaawansowany i zaawansowany”. Szkolenie realizowane dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach projektu o tytule „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.
ZapOfe2019-08-302019-09-10
 PZ-ZD-I.7011.25.2019.EM
Przygotowanie i obsługa kelnerska cateringu dla łącznie 300 osób – uczestników cyklu seminariów szkoleniowych organizowanych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego
ZapOfe2019-08-302019-09-06
 OR-D-IV.2601.10.4.2019.MN
Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie
ZapOfe2019-08-192019-08-23
 RF-II-WSI.0450.3.2019.KM
Przygotowanie i obsługa cateringowa konferencji „Mazowsze wczoraj i dziś – kierunki dla rozwoju nowoczesnej gospodarki"
ZapOfe2019-08-162019-08-26
 OR-KP-III.2402.16.1.2019.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów doskonalących z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (minimalnie 1 a maksymalnie 5 grup) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-08-142019-08-29
 RW-D-III.0631.19.2019.MR
Zorganizowanie i zrealizowanie wizyty studyjnej dla 35 osób „Dobre praktyki w zakresie promocji współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim”
ZapOfe2019-08-132019-08-27
 RW-D-III.0631.17.2019.MR
Zakup usługi produkcji cyklu 20 odcinków audycji/nagrań telewizyjnych w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej „WIEŚci z Mazowsza 2019” wraz ze wsparciem w mediach społecznościowych
ZapOfe2019-08-132019-08-21
 RW-OW-I.0632.41.2019.MW
Zakup usługi organizacji stoiska informacyjno – promocyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego wraz z degustacją produktów tradycyjnych i regionalnych (minimum dwa produkty z województwa mazowieckiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych) podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich, które odbędą się w Spale w dniach 14 – 15 września 2019 r.
ZapOfe2019-08-122019-08-20

| Start | Wstecz | Dalej |