URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-VI.2630.5.2021.RB
Wymiana, wyważenie i przechowanie sezonowe opon/kół lato/zima 2021 oraz dostawa 4 szt. opon letnich wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r.
ZapOfe2021-03-022021-03-08
 KP-IV.501.11.2.2021.DP
Przeprowadzenie audytu tradycyjnego budownictwa drewnianego na obszarze powiatów: żyrardowskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, białobrzeskiego, kozienickiego, przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, Miasta Radomia, zwoleńskiego, lipskiego i opracowania jego wyników, w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021, Przedsięwzięcie C.1.1.
ZapOfe2021-03-022021-03-08
 RW-D-III.0631.3.2021.MR
Usługa polegająca na zaprojektowaniu i druku 8 wkładek tematycznych do gazet lokalnych i regionalnych (tygodników i/lub dwutygodników) w tym: łamanie tekstu i grafiki, wykonanie grafik, przygotowanie do druku, wprowadzanie również na kolejnych przeskładach nanoszonej przez Zamawiającego korekty (minimum trzykrotne lub wynikające z realnych potrzeb), a także druk i kolportaż w ramach 8 wydań gazety
ZapOfe2021-02-252021-03-12
 OR-ZW-I.2601.6.2021.AS
Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) oraz dzierżawa elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę i stojaków na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
ZapOfe2021-02-252021-03-08
 KM-II.2600.1.2021.MK
Dostawa toreb papierowych z logo Mazowsza
ZapOfe2021-02-192021-03-05
 KM-KZ-II.0631.12.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców regionu warszawskiego stołecznego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.11.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu ostrołęckiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.10.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu siedleckiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.9.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu radomskiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.8.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu płockiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.7.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu ciechanowskiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.6.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu żyrardowskiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 RW-D-III.0631.1.2021.MR
Usługa produkcji cyklu 40 odcinków audycji/nagrań radiowych w ramach kampanii promocyjnej „WIEŚci z Mazowsza 2021”
ZapOfe2021-02-102021-02-22
 RW-D-III.0631.2.2021.MR
Usługa produkcji cyklu 20 odcinków audycji/nagrań telewizyjnych w ramach kampanii promocyjnej „WIEŚci z Mazowsza 2021” wraz z promocją w mediach społecznościowych.
ZapOfe2021-02-102021-02-22
 OR-AG-I.1333.55.2020.KZ
Dostawa usługi rocznego serwisu systemu informatycznego „Usuwacie drzew i krzewów” (UDiK) wraz z opieka autorska dla jego części dotyczącej usługi księgowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2021-02-032021-02-09

| Start | Wstecz | Dalej |