URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 KP-IV.501.4.4.2021.BM
Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i utrzymaniu serwisu internetowego Mazowieckiego Szlaku Tradycji
ZapOfe2021-05-272021-06-14
 PE-ZD-I.152.3.2021.MM
Realizacja projektu „Drugie życie mazowieckiej deszczówki”
ZapOfe2021-05-262021-06-14
 NW-W-I.0742.19.2020.JP
Wybór firm audytorskich do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za 2020 r. i 2021 r. wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną
ZapOfe2021-05-252021-05-31
 CG-R-II.043.3.2021.GK
Przygotowanie scenariusza i realizacja filmu w dwóch wersjach językowych, pod roboczym tytułem Geodezja jakiej nie znasz
ZapOfe2021-05-202021-05-26
 RF-II-WWI.ZP.U.272.18.2021.AR
Usługa przygotowania i organizacji XIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza
Pzp2021-05-192021-05-28
 RW-D-III.0631.13.2021.MR
Usługa zaprojektowania i wykonania 15 wydruków wielkoformatowych obrazujących przykłady zrealizowanych operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
ZapOfe2021-05-192021-05-28
 RW-D-III.0631.9.2021.MR
Usługa scenariusza, pełnej realizacji i promocji w mediach społecznościowych 4 odcinków audycji/nagrań telewizyjnych w ramach cyklu „Dobre praktyki w ramach realizacji podejścia Leader”
ZapOfe2021-05-132021-05-24
 CG-I.272.2.2021
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla powiatu ciechanowskiego
ZapOfe2021-05-112021-05-20
 OR-D-II.254.1.2021.KS
Usługi dozoru mienia
ZapOfe2021-05-102021-05-14
 KP-TP-II.ZP.U.272.14.2021.AS
Promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego poprzez sport - kolarstwo
Pzp2021-05-052021-05-14
 OR-AG-II.2601.4.18.2021.DK
Sprzątanie pomieszczeń biurowych, powierzchni użytkowych(w tym klatka schodowa, korytarze, węzeł komunikacyjny, pomieszczenie socjalne), toalety oraz terenu zewnętrznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie, znajdujących się w budynku przy ul. Wodnej 1 w Ciechanowie
ZapOfe2021-05-052021-05-11
 NW-W-I.0742.13.2021.AK
Wybór firm audytorskich do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za 2020 r. i 2021 r. Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
ZapOfe2021-05-042021-05-10
 KS-I-WSF.272.1.2021.MM
Świadczenie usługi pakietowej transmisji danych bez urządzenia za pomocą sieci telefonii komórkowej
ZapOfe2021-04-282021-05-06
 NW-W-I.0742.13.2021.AK
Wybór firm audytorskich do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 r. Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
ZapOfe2021-04-262021-04-30
 OR-AG-I.2601.43.2021.MR
Dostawa i montaż mebli biurowych
ZapOfe2021-04-202021-04-26

| Start | Wstecz | Dalej |


Deklaracja dostępności KONTROLA ZARZĄDCZA - WSJO

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.