URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-KP-III.2403.57.1.2020.AW
Przygotowania i przeprowadzenia warsztatów on-line dla trenerów wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z zakresu prowadzenia szkoleń on-line
ZapOfe2020-08-202020-08-27
 KP-TP-II.0640.55.2020.US
Usługa wydrukowania i dostawy publikacji „Odpocznij na Mazowszu. Przewodnik Turystyczny.”
ZapOfe2020-08-202020-08-26
 OR-AG-I.1333.36.2020.KZ
Zakup subskrypcyjnej rocznej licencji na oprogramowanie 1 szt. TeamViwer Corporate, 2 szt. TeamViwer Addon Channels oraz 10 szt. TeamViwer Monitoring & Asset Menagement Yearly na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2020-08-192020-08-25
 ES-NR-IV.052.28.2020.MP
Wykonanie usługi zaprojektowania, stworzenia, modyfikacji i obsługi systemu rejestracji uczestników instytucjonalnych (szkół) oraz uczestników indywidualnych (uczniów, nauczycieli) w tym strony internetowej oraz zapewnienie usługi hostingu
ZapOfe2020-08-122020-08-24
 PZ-PI-I.ZP.U.272.44.2020.AP
Sporządzenie opracowania, będącego podstawą do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu
Pzp2020-08-072020-08-17
 OR-AG-I.2601.88.2020.KZ
Dostawa 30 szt. kamer internetowych Microsot LifeCam Cinema (6CH) lub Logitech C270, 1 szt. kamery internetowej Logitech MeetUp oraz 1 szt. kamery internetowej Logitech BCC950 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2020-08-072020-08-12
 OR-ZW-II.ZP.D.272.43.2020.AR
Dostawa nowego, wyprodukowanego w 2019 lub w 2020 roku samochodu typu pick-up z napędem na cztery koła
Pzp2020-08-062020-08-17
 OR-AG-VI.2632.4.15.2020.RB
Naprawa samochodu VW Crafter
ZapOfe2020-08-042020-08-11
 RW-D-III.0631.11.2020.JD
Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ZapOfe2020-07-312020-08-10
 RF-II-WSI.ZP.U.272.40.2020.LB
Organizacja i przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego online w ramach procesu konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza w ramach projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023, w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM
Pzp2020-07-292020-08-10
 OR-AG-I.1333.25.2020.KZ
Dostawa upgrade i update Systemu wraz z rocznym serwisem i opieką autorską obecnie eksploatowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Systemu Ekopłatnik firmy ATMOTERM S.A. lub dostawa Innego równoważnego oprogramowania
ZapOfe2020-07-272020-07-31
 OR-ZW-II.ZP.D.272.38.2020.AR
Dostawa nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. samochodu osobowego typu pick-up z napędem na cztery koła
Pzp2020-07-162020-07-28
 RF-II-WWI.ZP.U.272.34.2020.AS
Przygotowanie i organizacja 3 spotkań networkingowych w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (projekt MSODI)
Pzp2020-07-142020-07-23
 KP-IV.501.10.2.2020.DP
Przeprowadzenie audytu tradycyjnego budownictwa drewnianego na obszarze powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego, makowskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego (obszar Kurpi Zielonych i Białych) oraz gostynińskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, płońskiego i płockiego (obszar wzdłuż biegu rzeki Wisły od Warszawy po Płock) i opracowania jego wyników, w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021, Przedsięwzięcie C.1.1.
ZapOfe2020-07-142020-07-24
 RF-II-WWI.813.4.2.2020.KN
Przygotowanie i organizacja XII edycji konkursu Innowator Mazowsza, polegającej na: przeprowadzeniu kampanii informacyjno – promocyjnej, zorganizowaniu i przeprowadzeniu naboru wniosków, przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków konkursowych oraz zorganizowaniu spotkania z laureatami konkursu
ZapOfe2020-07-102020-07-16

| Start | Wstecz | Dalej |