URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 ZD-Z-I.8044.1.1.2021.MO
Realizacja w 2021 r. przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wskazanych zadań
ZapOfe2021-01-122021-01-18
 ZD-Z-I.9061.1.2021.AĆ
wykonanie w 2021 r., przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685)
ZapOfe2021-01-072021-01-13
 NW-W-I.0742.19.2020.JP
Wybór firm audytorskich do przeprowadzenia dobrowolnego badania sprawozdań finansowych za 2020 r. oraz ustawowego badania sprawozdań finansowych za 2020 r. i 2021 r. wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną
ZapOfe2021-01-042021-01-15
 KM.ZP.U.272.77.2020.AS
Usługa drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania, dostawy i insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” na 2021 r.
Pzp2020-12-282021-01-12
 KM-KZ-I.064.32.2020.MW
Opracowania grafiki, składu, łamania, korekty, przygotowania do druku pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” na 2021 r.
ZapOfe2020-12-232021-01-04
 OR-AG-IV.2512.65.2020.SW
Usługa demontażu jednej sztuki nieczynnego klimatyzatora i zakupu wraz z montażem jednej sztuki klimatyzatora do serwerowni oraz serwisowanie pięciu urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni oraz trzech urządzeń klimatyzacyjnych przenośnych
ZapOfe2020-12-222020-12-29
 OR-AG-IV.2512.64.2020.SW
Serwis w zakresie konserwacji i czyszczenia urządzenia czyszcząco-polerującego obuwie oraz dzierżawa i serwis 3 szt. urządzeń czyszcząco-polerujących obuwie
ZapOfe2020-12-222020-12-29
 OR-AG-I.1333.49.2020.KZ
Aktualizacja i obsługa serwisowa następujących systemów komputerowych: FORIS, Analiza Przewozów, Analiza Przewozów-Rozliczenia na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2020-12-142020-12-17
 KM-WRDS.2601.1.2020.EM
Dostawa 3 notebooków do celów biurowych z akcesoriami wraz z licencjami programu archiwizującego równoważnego do WinRAR w wersji 5.x pl 64/32 bit
ZapOfe2020-12-072020-12-11
 OR-ZW-I.ZP.D.272.73.2020.AR
Dostawa w 2021 roku prasy w wersji papierowej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2020-12-042020-12-17
 OR-AG-II.2601.3.36.2020.
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, powierzchni użytkowych(korytarz, pomieszczenia socjalne), toalet w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegaturze w Żyrardowie, znajdujących się w budynku przy ul.1 Maja 17 w Żyrardowie.
ZapOfe2020-12-012020-12-08
 OR-AG-II.2601.5.20.2020.MG
Dostawa wizytówek dwustronnych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
ZapOfe2020-12-012020-12-10
 OR-AG-II.2601.277.2020.MG
Dostawa oprawionych dyplomów do Medali Pamiątkowych Pro Masovia oraz Dyplomów Uznania
ZapOfe2020-12-012020-12-11
 OR-AG-II.2601.4.101.2020.MG
Dostawa kwiatów ciętych oraz kompozycji kwiatowych
ZapOfe2020-12-012020-12-10
 OR-ZW-I.2601.16.3.2020.MI
Dostawa prasy elektronicznej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
ZapOfe2020-12-012020-12-07

| Start | Wstecz | Dalej |