URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 ZD-Z-I.ZP.U.272.36.2018.AR
Szkolenie w zakresie bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014, poz. 474)
Pzp2018-06-182018-06-18
 ZD-Z-I.ZP.U.272.35.2018.AR
Szkolenie w zakresie kursu medycyny ratunkowej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014, poz. 474)
Pzp2018-06-182018-06-18
 ZD-Z-I.ZP.U.272.34.2018.AR
Szkolenie w zakresie kursu medycyny ratunkowej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474)
Pzp2018-06-182018-06-18
 RF-II-WWI.ZP.U.272.52.2018.LB
Usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji podsumowującej X edycję Konkursu Innowator Mazowsza
Pzp2018-06-182018-07-02
 CG-I.272.1.2018
Usługa aktualizacji zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego
ZapOfe2018-06-152018-06-22
 ES-NR-IV.052.24.2018.PK
Zakup usługi obsługi gastronomicznej dla 110 uczestników gali Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018 projektów „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” nr RPMA.10.01.03-14-8538/17 oraz „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych” nr RPMA.10.03.02-14-8539/17
ZapOfe2018-06-122018-06-18
 RW-OW-I.043.4.2018.AJ
Ulotki informacyjne o Afrykańskim pomorze świń
ZapOfe2018-06-082018-06-20
 ZD-Z-I.ZP.U.272.33.2018.AR
Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014, poz. 474)
Pzp2018-06-062018-06-06
 RF-II-WWI.043.3.1.2018.JŁ
Usługa cateringu podczas warsztatów pn. „Thinking tools – narzędzia myślowe” dla przedstawicieli mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych oraz przedstawicieli wybranych mazowieckich instytucji otoczenia biznesu
ZapOfe2018-05-302018-06-06
 KM-G-I.272.4.2018.AG
Usługa opracowania projektów graficznych i wykonania elementów informacyjnych na potrzeby przedsięwzięcia pn. ,,Konwent Marszałków Województw RP – Mazowsze 2018’’
ZapOfe2018-05-302018-06-06
 OR-BP-I.3031.6.2018.AK
Dostawa nowych węży tłocznych do pomp pożarniczych W – 52 i W – 75
ZapOfe2018-05-302018-06-06
 OR-AG-I.1333.16.2018.KZ
Roczny serwis oprogramowania SecureDoc Enterprise Edition v6.x – Client Licenses (75 licencji) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2018-05-292018-06-06
 PZ-ZD-I.704.2.2018.BK
Zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów XIV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego
ZapOfe2018-05-292018-06-05
 PZ-ZD-I.7241.26.2018.AK
Opracowanie ekspertyz, na podstawie których zostaną wydane decyzje o zamknięciu z urzędu trzech składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego wraz z opracowaniem instrukcji prowadzenia tych składowisk, na podstawie których zostaną wydane decyzje zatwierdzające nowe instrukcje prowadzenia składowisk odpadów
ZapOfe2018-05-282018-06-08
 OR-AG-I.1333.9.2018.KZ
Dostawa upgrade i update Systemu wraz z rocznym serwisem i opieką autorską obecnie eksploatowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Systemu Ekopłatnik firmy ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa i wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności, w zakresie posiadanych licencji bezterminowych. Lub Dostawa Innego równoważnego oprogramowania – nieograniczone licencje systemu informatycznego w zakresie czasowym oraz liczby użytkowników zarejestrowanych w systemie wraz z serwisem gwarancyjnym w tym upgrade i update, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
ZapOfe2018-05-252018-05-30

| Start | Wstecz | Dalej |