URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 PZ-PI-I.721.81.2021.ŻZ
Przygotowanie wersji do druku, druk i dostawę informatora dla gmin o programie ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
ZapOfe2021-11-302021-12-06
 KP-TP-II.064.30.2021.MB
Zakup i dostawa grafiki wraz z wydrukiem folderu informacyjnego do gry Monopoly Mazowsze.
ZapOfe2021-11-302021-12-06
 OR-AG-I.2601.172.2021.MR
Usługa konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2021-11-252021-12-01
 OR-KP-III.433.2.4.2021.OD
Przygotowanie, opracowanie techniczne i przeprowadzenie szkolenia w formie e-learningu z „Pakietu Microsoft Office (MS Access, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word)” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie („Urząd”).
ZapOfe2021-11-242021-12-02
 PE-II.2601.3.2021.JMa
Zakup: - bezzałogowego statku powietrznego z modułem RTK kompatybilnego z oprogramowaniem do zautomatyzowanego mapowania terenu wraz z dwoma dodatkowymi bateriami i dodatkowym ubezpieczeniem gwarantującym bezpłatną wymianę sprzętu w przypadku uszkodzenia na okres nie krótszy niż termin gwarancji urządzenia, - dożywotniej licencji do kompatybilnego z bezzałogowym statkiem powietrznym oprogramowania do zautomatyzowanego mapowania terenu; - komputera przenośnego - drukarki bezprzewodowej.
ZapOfe2021-11-242021-11-30
 OR-AG-II.2601.282.2021.MG
Dostawa oprawionych dyplomów do Medali Pamiątkowych Pro Masovia oraz Dyplomów Uznania.
ZapOfe2021-11-242021-12-01
 OR-AG-II.2601.6.23.2021.MG
Dostawa wizytówek dwustronnych.
ZapOfe2021-11-242021-11-30
 OR-AG-II.2601.3.149.2021.DK
Dostawa pieczęci nagłówkowych i imiennych, datowników, polimerów, tuszownic do pieczątek.
ZapOfe2021-11-232021-11-29
 OR-AG-II.2601.5.136.2021.MG
Dostawa kwiatów ciętych oraz kompozycji kwiatowych.
ZapOfe2021-11-232021-11-29
 PE-ZD-II.7120.72.2021.AS
Usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego opracowania dendrologicznego dla wskazanych 25 drzew, w tym 22 szt. rosnących na terenie m.st. Warszawy oraz 3 szt. rosnących na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w Ząbkach – ekspertyz (opinii) dendrologicznych z użyciem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, tj. m.in. tomografu akustycznego do analizy zdrowotności drzew, elastometru i inklinometru do wykonywania zintegrowanego pomiaru statyki.
ZapOfe2021-11-192021-11-26
 PZ-OP-I.704.5.2021.BK
Zakup i dostawa nagród dla laureatów XVII edycji Konkursu – zbiórka surowców wtórnych w postaci: oczyszczaczy powietrza Philips AC3256/10, projektorów LG PH510PG, głośników multimedialnych Power Audio Sony MHC-V13.
ZapOfe2021-11-182021-11-26
 OR-KP-III.2403.48.2021.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w zespole dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2021-11-172021-11-23
 OR-AG-I.ZP.U.272.77.2021.AS
Dostawa subskrypcji oprogramowania rozwiązań Veeam (lub rozwiązań równoważnych) na okres 3 lat, wraz z usługą wdrożenia oprogramowania oraz szkoleniem administratorów
Pzp2021-11-102021-11-19
 OR-KP-III.2403.48.2021.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w zespole dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2021-11-092021-11-16
 OR-KP-III.433.2.4.2021.OD
Przygotowanie, opracowanie techniczne i przeprowadzenie szkolenia w formie e-learningu z „Pakietu Microsoft Office (MS Access, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word)” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2021-11-052021-11-15

| Start | Wstecz | Dalej |


Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.