URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-I.1333.25.2020.KZ
Dostawa upgrade i update Systemu wraz z rocznym serwisem i opieką autorską obecnie eksploatowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Systemu Ekopłatnik firmy ATMOTERM S.A. lub dostawa Innego równoważnego oprogramowania
ZapOfe2020-07-272020-07-31
 OR-ZW-II.ZP.D.272.38.2020.AR
Dostawa nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. samochodu osobowego typu pick-up z napędem na cztery koła
Pzp2020-07-162020-07-28
 KP-IV.501.10.2.2020.DP
Przeprowadzenie audytu tradycyjnego budownictwa drewnianego na obszarze powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego, makowskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego i pułtuskiego (obszar Kurpi Zielonych i Białych) oraz gostynińskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, płońskiego i płockiego (obszar wzdłuż biegu rzeki Wisły od Warszawy po Płock) i opracowania jego wyników, w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021, Przedsięwzięcie C.1.1.
ZapOfe2020-07-142020-07-24
 RF-II-WWI.813.4.2.2020.KN
Przygotowanie i organizacja XII edycji konkursu Innowator Mazowsza, polegającej na: przeprowadzeniu kampanii informacyjno – promocyjnej, zorganizowaniu i przeprowadzeniu naboru wniosków, przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków konkursowych oraz zorganizowaniu spotkania z laureatami konkursu
ZapOfe2020-07-102020-07-16
 ES-SE-IV.ZP.D.272.35.2020.AR
Dostawa artykułów i sprzętu sportowego
Pzp2020-07-102020-07-20
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020
ZapOfe2020-07-092020-07-17
 OR-ZW-II.2601.2.2020.KS
Kompleksowa usługa zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych marki Xerox oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ZapOfe2020-07-082020-07-15
 PE-ZD-II.7120.30.2020.BW
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej ośmiu drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy
ZapOfe2020-07-062020-07-24
 OR-D-VI.1721.6.2019.DH
Przygotowanie i przeprowadzenie usługi oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA) oraz przygotowanie i przeprowadzenie usługi doradczo – szkoleniowej dla pracowników Biura Audytu Wewnętrznego w Departamencie Organizacji w zakresie podniesienia jakości, skuteczności, adekwatności i efektywności funkcjonowania Biura Audytu Wewnętrznego
ZapOfe2020-07-032020-07-30
 ES-SE-IV.ZP.D.272.29.2020.AR
Dostawa artykułów i sprzętu sportowego
Pzp2020-06-292020-07-08
 OR-AG-I.2601.17.2020.MK
Zakup krzeseł obrotowych
ZapOfe2020-06-252020-07-01
 NI-II.3240.1.2020.DW
Usługa polegająca na sporządzaniu wycen nieruchomości lub praw ustanawianych na nieruchomościach (w formie operatów szacunkowych) na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2020 r.
ZapOfe2020-06-172020-07-03
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020-Żyrardów
ZapOfe2020-06-162020-06-25
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020-Siedlce
ZapOfe2020-06-162020-06-25
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020-Radom
ZapOfe2020-06-162020-06-25

| Dalej |