URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 ZD-Z-I.ZP.U.272.33.2019.LB
Szkolenie w zakresie kursu medycyny ratunkowej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.)
Pzp2019-06-142019-04-08
 ZD-Z-I.ZP.U.272.32.2019.LB
Szkolenie w zakresie kursu medycyny ratunkowej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.)
Pzp2019-06-132019-04-08
 ZD-Z-I.ZP.U.272.31.2019.LB
Szkolenie w zakresie bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.)
Pzp2019-06-052019-04-08
 ZD-Z-I.ZP.U.272.30.2019.LB
Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014, poz. 474 z późn. zm.)
Pzp2019-06-052019-04-08
 PZ-ZD-I.7241.21.2019.GG
Opracowanie ekspertyz, na podstawie których zostaną wydane decyzje o zamknięciu z urzędu trzech składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego wraz z opracowaniem instrukcji prowadzenia tych składowisk, na podstawie których zostaną wydane decyzje zatwierdzające nowe instrukcje prowadzenia składowisk odpadów”
ZapOfe2019-06-052019-06-14
 PZ-ZD-I.704.4.2019.BK
Zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego
ZapOfe2019-05-232019-05-31
 PZ-ZD-I.704.3.2019.BK
Zakup oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów XV edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego
ZapOfe2019-05-232019-05-31
 CG-I.ZP.U.272.52.2019.AP
Usługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego
Pzp2019-05-232019-06-03
 ES-NR-III.052.1.2.2019.AC
Wykonanie usługi zaprojektowania, stworzenia i modyfikacji oraz obsługi aplikacji stron internetowych do realizacji projektów: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych
ZapOfe2019-05-232019-05-31
 RW-OW-I.0443.14.2019.AJ
Organizacja dorocznej konferencji Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
ZapOfe2019-05-212019-05-28
 RW-D-III.0631.12.2019.JD
Zorganizowanie i zrealizowanie wizyty studyjnej: „Dobre praktyki PROW 2014-2020”. Miejsce realizacji wizyty: Szwecja
ZapOfe2019-05-202019-05-28
 OR-D-IV.ZP.D.272.47.2019.MK
Dostawę, montaż i instalację sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2019-05-132019-05-21
 NW-I-II.781.4.2019.MB
Opracowanie „Ekspertyzy (oceny) stanu technicznego zespołu parkowo – pałacowego w Bieżuniu przy ul. Zamkowej 27”
ZapOfe2019-05-132019-05-17
 RF-II-WWI.ZP.U.272.48.2019.AS
Usługa kompleksowej organizacji i wykonania XI edycji Konkursu Innowator Mazowsza
Pzp2019-05-132019-05-23
 OR-AG-I.2601.61.2019.KZ
Zakup części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-05-102019-05-16

| Dalej |