URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 KS-I-WSF.272.1.2021.MM
Świadczenie usługi pakietowej transmisji danych bez urządzenia za pomocą sieci telefonii komórkowej
ZapOfe2021-04-282021-05-06
 NW-W-I.0742.13.2021.AK
Wybór firm audytorskich do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 r. Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
ZapOfe2021-04-262021-04-30
 OR-AG-I.2601.43.2021.MR
Dostawa i montaż mebli biurowych
ZapOfe2021-04-202021-04-26
 OR-AG-I.2601.34.2021.IC
Wykonanie i dostawa tablic laminowanych, nieścieralnych
ZapOfe2021-04-202021-04-27
 PE-ZD-II.7120.22.2021.BW
Usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego opracowania dendrologicznego
ZapOfe2021-04-162021-04-26
 KP-TP-II.5220.16.2021.KR
Wykonanie i dostawa dziesięciu ścianek reklamowych/ wizerunkowych
ZapOfe2021-04-152021-04-21
 RF-II-WSI.052.2.2021.KM
Usługa ekspercka przy tworzeniu Regionalnego Planu Działań (Regional Action Plan) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w ramach projektu „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)” (ang. „Integrating the territorial dimension for cohesive S3. COHES3ION”), współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa
ZapOfe2021-04-082021-04-14
 RF-II-WWI.052.1.8.2020.MB
Przygotowanie i organizacja do 5 spotkań monitoringowych (w tym online)
ZapOfe2021-04-072021-04-15
 OR-AG-II.2601.3.37.2021.DK
Wyrobienie oraz dostawa do urzędu 60 szt. datowników Trodat professional 5440 według załączonych wzorów
ZapOfe2021-03-292021-04-06
 NW-W-I.0742.19.2020.JP
Wybór firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie oraz badania sprawozdań finansowych za 2020 r. i 2021 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ZapOfe2021-03-242021-03-30
 RW-D-III.0631.3.2021.MR
Usługa polegająca na zaprojektowaniu i druku 8 wkładek tematycznych do gazet lokalnych i regionalnych (tygodników i/lub dwutygodników) w tym: łamanie tekstu i grafiki, wykonanie grafik, przygotowanie do druku, wprowadzanie również na kolejnych przeskładach nanoszonej przez Zamawiającego korekty (minimum trzykrotne lub wynikające z realnych potrzeb), a także druk i kolportaż w ramach 8 wydań gazety
ZapOfe2021-03-192021-03-29
 OR-ZW-I.2601.6.2021.AS
Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) oraz dzierżawa elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę i stojaków na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
ZapOfe2021-03-162021-03-22
 RW-OW-I.704.1.2021.AG
Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych dla nauczycieli w celu przygotowania uczniów klas IV-VI oraz klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu Mazowsza do konkursu ekologicznego „Smak ekologicznej żywności” wraz z opracowaniem 100 pytań do testu sprawdzającego wiedzę na podstawie ww. materiałów
ZapOfe2021-03-082021-03-19
 KM-KZ-II.0631.16.2021.EL
Usługa przygotowania projektów graficznych do 20 materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym szablonu tzw. slajdera informacyjnego, prezentacji oraz infografik tematycznych związanych z działalnością samorządu województwa mazowieckiego
ZapOfe2021-03-052021-03-11
 CG-R-I.0450.1.2020.KK
Organizacja wideokonferencji Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Związku Województw RP pn. Mazovia SDI & ICT Summit 2021
ZapOfe2021-03-032021-03-08

| Dalej |