URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RW-D-III.0631.10.2021.MR
Zorganizowanie i zrealizowanie wizyty studyjnej dla 45 osób „Wyjazd studyjny dla sołtysów - producentów rolnych i potencjalnych producentów rolnych do województwa śląskiego
ZapOfe2021-09-072021-09-13
 PE-ZD-I.152.2.2021.JW
Nasadzenia drzew - wykonanie nasadzeń drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
ZapOfe2021-09-022021-09-09
 PE-ZD-I.152.2.2021.JW
Nasadzenia drzew - wykonanie nasadzeń drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
ZapOfe2021-08-262021-08-27
 OR-KP-III.2403.48.2021.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów on-line z zakresu komunikacji w zespole
ZapOfe2021-08-242021-09-07
 OR-AG-II.2601.174.2021.DG
Dostawa półmasek ffp2 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2021-08-232021-08-31
 RW-D-III.0631.17.2021.JD
Wykonanie i dostawa teczek tekturowych i kopert z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ZapOfe2021-08-172021-08-25
 RW-OW-I.614.4.2021.MW
Wykonanie i dostarczenie 604 sztuk podziękowań, w formie tablicy laminowanej, nieścieralnej z płyty PCV gr. 3 mm, w formacie A3 (42 x 29,7 cm), z wydrukiem UV wykonanym bezpośrednio na płycie, dla Kół Gospodyń Wiejskich w związku z realizacją w województwie mazowieckim w 2021 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.”
ZapOfe2021-08-112021-08-16
 PE-ZD-II.7120.51.2021.BW
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 13 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy
ZapOfe2021-08-102021-08-17
 RF-II-WSI.ZP.U.272.50.2021.AS
Zakup usługi doradztwa eksperckiego w zakresie mapowania kompetencji poszukiwanych przez pracodawców mazowieckiego rynku pracy
Pzp2021-08-062021-08-18
 OR-AG-II.2601.174.2021.DG
Zakup półmasek ffp2 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2021-08-062021-08-12
 RW-OW-I.631.10.2021.AJ
Zakup i dostarczenie 70 sztuk okolicznościowych statuetek szklanych z grawerunkiem i w opakowaniu na potrzeby Dożynek Województwa Mazowieckiego.
ZapOfe2021-08-022021-08-06
 KP-TP-I.5040.5.2021.IP
Usługa przygotowania i realizacji multimedialnej i graficznej oprawy uroczystości wręczenia Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2021-07-302021-08-05
 RW-D-III.0631.17.2021.JD
Wykonanie i dostawa teczek tekturowych i kopert z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ZapOfe2021-07-302021-08-09
 RW-D-III.0631.14.2021.JD
Organizacja XIV Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich w trybie online
ZapOfe2021-07-302021-08-09
 OR-AG-II.2601.4.25.2021.DK
usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, powierzchni użytkowych (w tym hol, pomieszczenie socjalne, schowki, klatka schodowa), toalet znajdujących się w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie
ZapOfe2021-07-232021-07-29

| Dalej |


Deklaracja dostępności KONTROLA ZARZĄDCZA - WSJO

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.