URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RW-D-III.0631.16.2021.MR
Usługa usługi organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego wraz z konkursem wiedzy o PROW 2014-2020 z nagrodami w postaci materiałów promocyjnych podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego Radom 2021
ZapOfe2021-07-202021-07-28
 OR-AG-I.2601.65.2021.MR
Dostawa sprzętu techniczno - biurowego
ZapOfe2021-07-162021-07-22
 NW-W-I.0742.19.2020.JP
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2020 r. i 2021 r. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
ZapOfe2021-07-152021-07-21
 NI-IT-I.0442.3.2017.DA
Nagrody w Konkursie „Startuj z Mazowsza – koleją po Polsce” (pakiety wyjazdowe dla laureatów Konkursu „Startuj z Mazowsza – koleją po Polsce” tj. zakup i dostawa dwóch sztuk biletów miesięcznych sieciowych imiennych PKP Intercity klasa 2 oraz oferta noclegów z wyżywieniem dla laureatów Konkursu „Startuj z Mazowsza – koleją po Polsce”)
ZapOfe2021-07-142021-07-20
 ES-SE-IV.272.2.2019.HK
Dostarczenie pucharów wraz z grawerowanymi tabliczkami jako integralną częścią zamawianych pucharów
ZapOfe2021-07-132021-07-20
 RW-OW-I.704.1.2021.AG
Zakup i dostarczenie nagród rzeczowych w ramach realizacji XVIII edycji konkursu Smak Ekologicznej Żywności
ZapOfe2021-07-122021-07-16
 OR-AG-II.2601.108.2021.DG
usługa utylizacji przeterminowanych tonerów
ZapOfe2021-07-082021-07-14
 NI-II.3240.2.2021.DW
Usługa polegająca na sporządzaniu wycen nieruchomości lub praw ustanawianych na nieruchomościach (w formie operatów szacunkowych) na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2021 r.
ZapOfe2021-07-072021-07-16
 RF-II-WWI.052.6.3.2021.MB
Wykonanie usługi przygotowania i organizacji 7 warsztatów online
ZapOfe2021-07-062021-07-12
 OR-AG-IV.2512.39.2021.MK
Usługa transportowo-przeprowadzkowa wyposażenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2021-07-012021-07-07
 CG-II.0631.1.2021.AP
Przygotowanie scenariusza i produkcja filmu promującego rozwiązania cyfrowe na Mazowszu
ZapOfe2021-06-282021-07-12
 OR-KP-III.433.2.3.2021.OD
Pomoc publiczna - nowe zasady udzielania pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2021+
ZapOfe2021-06-252021-07-05
 PE-ZD-II.7120.37.2021.BW
Usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego opracowania dendrologicznego – ekspertyzy (opinii) dendrologicznej dotyczącej wskazanych 17 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy
ZapOfe2021-06-162021-06-22
 CG-R-II.043.3.2021.GK
Przygotowanie scenariusza i realizacja filmu Geodezja jakiej nie znasz
ZapOfe2021-06-072021-06-11
 OR-AG-I.2601.77.2021.KZ
Dostawa 40 szt. kamer internetowych Logitech HD Webcam C270 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2021-06-012021-06-09

| Dalej |


Deklaracja dostępności KONTROLA ZARZĄDCZA - WSJO

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZAPYTANIA OFERTOWE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kowalska – w zakresie dostępności architektonicznej; Anna Obłoza – w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
 • E-mail: koordynator_dostepnosci@mazovia.pl
 • Telefon: 22 59 79 143/664

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki
 • Adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
 • E-mail: info@mazowieckie.pl
 • Telefon: 22 695 69 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Dworzec Wileński, Ząbkowska, Okrzei

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli:

Do wejścia do budynku prowadzą schody. W holu jest stanowisko ochrony. W drodze do windy jest stopień oznaczony kontrastowo. Ochrona budynku udostępnia schodołaz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

Budynek jest wyposażony w windę. W budynku są dwie klatki schodowe. Krawędzie schodów nie są oznaczone kontrastowo. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze. Na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna oraz pokój do obsługi interesantów, nie ma różnicy poziomów. Na piętrach 2, 3 i 4 występuje różnica poziomów (od jednego do trzech schodów) pomiędzy dwoma częściami korytarza. Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne:

W budynku jest schodołaz. Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.