URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 KM-KZ-II.0631.12.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców regionu warszawskiego stołecznego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.11.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu ostrołęckiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.10.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu siedleckiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.9.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu radomskiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.8.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu płockiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.7.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu ciechanowskiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 KM-KZ-II.0631.6.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców subregionu żyrardowskiego
ZapOfe2021-02-172021-02-23
 RW-D-III.0631.1.2021.MR
Usługa produkcji cyklu 40 odcinków audycji/nagrań radiowych w ramach kampanii promocyjnej „WIEŚci z Mazowsza 2021”
ZapOfe2021-02-102021-02-22
 RW-D-III.0631.2.2021.MR
Usługa produkcji cyklu 20 odcinków audycji/nagrań telewizyjnych w ramach kampanii promocyjnej „WIEŚci z Mazowsza 2021” wraz z promocją w mediach społecznościowych.
ZapOfe2021-02-102021-02-22
 OR-AG-I.1333.55.2020.KZ
Dostawa usługi rocznego serwisu systemu informatycznego „Usuwacie drzew i krzewów” (UDiK) wraz z opieka autorska dla jego części dotyczącej usługi księgowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2021-02-032021-02-09
 OR-AG-I.2601.11.2021.KZ
Dostawa kostki dziennikarskiej (AudioPressBox APB 116SB)
ZapOfe2021-01-262021-02-01
 OR-AG-I.1333.54.2020.KZ
Dostawa 5 szt. dostępów do baz cenowych oprogramowania kosztorysowego Norma Pro
ZapOfe2021-01-262021-02-01
 OR-KP-III.2403.21.2.2021.KB
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (maksymalnie 370 osób) realizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
ZapOfe2021-01-252021-02-05
 KM-KZ-I.064.1.2021.MW
Wykonanie sesji fotograficznych w czterech miastach województwa mazowieckiego
ZapOfe2021-01-152021-01-20
 ZD-Z-I.8044.1.2021.MO
Realizacja w 2021 r. przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wskazanych zadań,
ZapOfe2021-01-122021-01-18

| Dalej |