URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 KP-TP-I.0632.3.2019.KB
Usługa zaprojektowania, przygotowania, wykonania, dostawy i kompleksowej obsługi zabudowy stoiska promocyjnego z przeznaczeniem na pięć wydarzeń targowych w 2019 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-01-092019-01-15
 CG-R-III.ZP.U.272.91.2018.MK
Świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Zintegrowanego Systemu klasy ERP (System OTAGO)
Pzp2019-01-072018-12-18
 RF-II-WDW.420.1.2019.WS
Świadczenie usługi cateringowej na maksymalnie 10 posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
ZapOfe2019-01-042019-01-11
 ZD-Z-I.9061.1.2019.AĆ
Wykonanie w 2019 r., przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878)
ZapOfe2019-01-032019-01-09
 KS-I-WSF.272.4.2018.MM
Usługa transmisji sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w sieci internetowej
ZapOfe2019-01-022019-01-08
 KM-KZ-I.064.45.2018.PB
Opracowanie layoutu, grafiki, skład, łamanie, korekta oraz przygotowanie do druku 11 wydań (tj. 10 numerów pojedynczych i 1 numeru łączonego – lipcowo-sierpniowego, zawierających 48 stron + 4 strony okładki dla każdego numeru) Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze serce Polski” na 2019 r.
ZapOfe2018-12-282019-01-08
 BF-II-WV.272.1.2017.JS
Zakup usługi doradztwa podatkowego dla Województwa Mazowieckiego w zakresie podatku VAT w 2019 r.
ZapOfe2018-12-122018-12-19
 OR-AG-II.2601.3.217.2018.DK
Dostawa pieczęci nagłówkowych i imiennych, datowników, polimerów, tuszownic do pieczątek
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.34.2018.DK
Usługa codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych przy Pl. Bankowym 3/5
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.6.32.2018.MG
Dostawa wizytówek dwustronnych
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.11.300.2018.MG
Dostawa oprawionych dyplomów do Medali Pamiątkowych Pro Masovia oraz Dyplomów Uznania
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.5.232.2018.MG
Dostawa kwiatów ciętych oraz kompozycji kwiatowych
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.7.17.2018.MC
Dostawa różnych druków
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 KS-I-WSF.272.3.2018.MM
Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na transmisji on-line(streaming video) w jakości HD w sieci Internet przebiegu sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2018-12-102018-12-17
 KM-II.2600.19.2018.MK
Zakup i dostawa plecaków z elementami odblaskowymi oraz logiem Mazowsza
ZapOfe2018-12-052018-12-12

| Dalej |