URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RF-II-WSI.052.2.2021.KM
Usługa ekspercka przy tworzeniu Regionalnego Planu Działań (Regional Action Plan) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w ramach projektu „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)” (ang. „Integrating the territorial dimension for cohesive S3. COHES3ION”), współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa
ZapOfe2021-04-082021-04-14
 RF-II-WWI.052.1.8.2020.MB
Przygotowanie i organizacja do 5 spotkań monitoringowych (w tym online)
ZapOfe2021-04-072021-04-15
 OR-AG-II.2601.3.37.2021.DK
Wyrobienie oraz dostawa do urzędu 60 szt. datowników Trodat professional 5440 według załączonych wzorów
ZapOfe2021-03-292021-04-06
 NW-W-I.0742.19.2020.JP
Wybór firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie oraz badania sprawozdań finansowych za 2020 r. i 2021 r. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ZapOfe2021-03-242021-03-30
 RW-D-III.0631.3.2021.MR
Usługa polegająca na zaprojektowaniu i druku 8 wkładek tematycznych do gazet lokalnych i regionalnych (tygodników i/lub dwutygodników) w tym: łamanie tekstu i grafiki, wykonanie grafik, przygotowanie do druku, wprowadzanie również na kolejnych przeskładach nanoszonej przez Zamawiającego korekty (minimum trzykrotne lub wynikające z realnych potrzeb), a także druk i kolportaż w ramach 8 wydań gazety
ZapOfe2021-03-192021-03-29
 OR-ZW-I.2601.6.2021.AS
Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) oraz dzierżawa elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę i stojaków na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
ZapOfe2021-03-162021-03-22
 RW-OW-I.704.1.2021.AG
Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych dla nauczycieli w celu przygotowania uczniów klas IV-VI oraz klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu Mazowsza do konkursu ekologicznego „Smak ekologicznej żywności” wraz z opracowaniem 100 pytań do testu sprawdzającego wiedzę na podstawie ww. materiałów
ZapOfe2021-03-082021-03-19
 KM-KZ-II.0631.16.2021.EL
Usługa przygotowania projektów graficznych do 20 materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym szablonu tzw. slajdera informacyjnego, prezentacji oraz infografik tematycznych związanych z działalnością samorządu województwa mazowieckiego
ZapOfe2021-03-052021-03-11
 CG-R-I.0450.1.2020.KK
Organizacja wideokonferencji Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Związku Województw RP pn. Mazovia SDI & ICT Summit 2021
ZapOfe2021-03-032021-03-08
 OR-AG-VI.2630.5.2021.RB
Wymiana, wyważenie i przechowanie sezonowe opon/kół lato/zima 2021 oraz dostawa 4 szt. opon letnich wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r.
ZapOfe2021-03-022021-03-08
 KP-IV.501.11.2.2021.DP
Przeprowadzenie audytu tradycyjnego budownictwa drewnianego na obszarze powiatów: żyrardowskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, białobrzeskiego, kozienickiego, przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego, Miasta Radomia, zwoleńskiego, lipskiego i opracowania jego wyników, w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021, Przedsięwzięcie C.1.1.
ZapOfe2021-03-022021-03-08
 RW-D-III.0631.3.2021.MR
Usługa polegająca na zaprojektowaniu i druku 8 wkładek tematycznych do gazet lokalnych i regionalnych (tygodników i/lub dwutygodników) w tym: łamanie tekstu i grafiki, wykonanie grafik, przygotowanie do druku, wprowadzanie również na kolejnych przeskładach nanoszonej przez Zamawiającego korekty (minimum trzykrotne lub wynikające z realnych potrzeb), a także druk i kolportaż w ramach 8 wydań gazety
ZapOfe2021-02-252021-03-12
 OR-ZW-I.2601.6.2021.AS
Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) oraz dzierżawa elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę i stojaków na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
ZapOfe2021-02-252021-03-08
 KM-II.2600.1.2021.MK
Dostawa toreb papierowych z logo Mazowsza
ZapOfe2021-02-192021-03-05
 KM-KZ-II.0631.12.2021.KB
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk i kolportaż artykułów prasowych w ramach 10 wydań gazety poświęconych działalności Województwa Mazowieckiego skierowanych do mieszkańców regionu warszawskiego stołecznego
ZapOfe2021-02-172021-02-23

| Dalej |