URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-II.2601.1.590.2020.SK
Zakup teczek A4 i A3 z herbem i nadrukiem „Marszałek Województwa Mazowieckiego"
ZapOfe2020-10-132020-10-20
 RW-OW-I.0633.5.2020.AJ
Opracowanie merytoryczne, redakcyjne, graficzne, wykonanie składu, korekta, łamanie, przygotowanie do druku, wydruk i dostawa publikacji o członkach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
ZapOfe2020-10-122020-10-16
 KP-TP-I.5040.6.2020.IP
Usługa przygotowania koncepcji oraz realizacja multimedialnej i graficznej oprawy uroczystości wręczenia Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2020-09-302020-10-06
 RW-OW-I.614.8.2020.AK
Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 476 sztuk podziękowań, w formie oprawionego dyplomu, dla Kół Gospodyń Wiejskich
ZapOfe2020-09-282020-10-01
 RW-OW-I.0631.7.2019.KZ
Zakup i dostarczenie nagród rzeczowych w ramach realizacji XIII edycji konkursu o Laur Marszałka
ZapOfe2020-09-252020-09-30
 ZD-Z-II.9040.1.2020.AK
Usługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia, utrzymania, zamieszczania treści merytorycznych i obsługa serwisowa strony internetowej o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz przeszkolenie osób w zakresie administrowania systemem
ZapOfe2020-09-222020-09-29
 PE-ZD-I.7121.23.2020.AJ
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim
ZapOfe2020-09-212020-09-28
 OR-AG-I.2601.83.2020.KZ
Dostawa urządzenia KEMP LoadMaster LM-X3 wraz z roczna usługą subskrypcji wsparcia technicznego typu Enterprise EN-LM-X3 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2020-09-152020-09-21
 CG-R-IV.272.3.2020.ŁR
Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji, realizowanego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) – tura VIII” dla miasta Ostrołęki
ZapOfe2020-09-112020-09-23
 OR-KP-III.2403.68.2020.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt. „Zarządzanie zespołem rozproszonym” dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2020-09-082020-09-15
 ES-NR-IV.ZP.U.272.50.2020.LB
Świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia zdalnych szkoleń dla uczniów w zakresie przygotowania ich do zdalnej nauki oraz dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć w formie zdalnej
Pzp2020-09-042020-09-10
 OR-D-VI.1721.6.2019.DH
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego oraz usługi doradczo-szkoleniowej dla pracowników Biura Audytu Wewnętrznego
ZapOfe2020-09-022020-09-21
 OR-AG-I.ZP.D.272.49.2020.AS
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego – System bazy Wiedzy
Pzp2020-08-262020-09-08
 RW-D-III. ZP.U.272.47.2020.AR
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2021 rok z logo Mazowsza i logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Pzp2020-08-202020-08-28
 OR-KP-III.2403.57.1.2020.AW
Przygotowania i przeprowadzenia warsztatów on-line dla trenerów wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z zakresu prowadzenia szkoleń on-line
ZapOfe2020-08-202020-08-27

| Dalej |