URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 ES-SE-IV.ZP.D.272.29.2020.AR
Dostawa artykułów i sprzętu sportowego
Pzp2020-06-292020-07-08
 OR-AG-I.2601.17.2020.MK
Zakup krzeseł obrotowych
ZapOfe2020-06-252020-07-01
 NI-II.3240.1.2020.DW
Usługa polegająca na sporządzaniu wycen nieruchomości lub praw ustanawianych na nieruchomościach (w formie operatów szacunkowych) na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2020 r.
ZapOfe2020-06-172020-07-03
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020-Żyrardów
ZapOfe2020-06-162020-06-25
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020-Siedlce
ZapOfe2020-06-162020-06-25
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020-Radom
ZapOfe2020-06-162020-06-25
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020-Płock
ZapOfe2020-06-162020-06-25
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020-Ostrołęka
ZapOfe2020-06-162020-06-25
 RW-D-III.0631.2.2020.MR
Przygotowanie i edycja, a także kolportaż dwóch 4-stronicowych dodatków poświęconych działaniom wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2014-2020-Ciechanów
ZapOfe2020-06-162020-06-25
 RF-II-WWI.052.1.4.2020.MK
Realizacja usługi przygotowania i wdrożenia narzędzia monitoringowo-rozliczeniowego oraz bazy mapującej mazowieckie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)
ZapOfe2020-06-042020-06-15
 PZ-OP-I.704.5.2020.BK
Zakup 19 sztuk zestawów Power audio SONY MHCV21D z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników XVI edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego
ZapOfe2020-06-022020-06-08
 PE-ZD-II.7120.25.2020.BW
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 13 drzew rosnących na terenie m.st. Warszawy
ZapOfe2020-05-282020-06-06
 ZD-Z-I.9052.37.2020.AM
Szkolenia w zakresie kursu ratownictwa medycznego dla 1 lekarza i 210 lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 poz. 474, z późn. zm.)
ZapOfe2020-05-262020-05-29
 ZD-Z-I.9052.36.2020.AM
Szkolenia w zakresie kursu orzecznictwa lekarskiego, dla 800 lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 poz. 474, z późn. zm.)
ZapOfe2020-05-262020-05-29
 ZD-Z-I.9052.35.2020.AM
Szkolenia w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS, dla 800 lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 poz. 474, z późn. zm.)
ZapOfe2020-05-262020-05-29

| Dalej |