URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RF-II-WSI.ZP.U.272.19.2019.AS
Przeprowadzenie ewaluacji średniookresowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku
Pzp2019-02-272019-04-02
 PE.ZP.U.272.22.2019.MK
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu
Pzp2019-02-262019-03-06
 RF.ZP.U.272.15.2019.MK
Usługa przygotowania i organizacji II edycji Konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”
Pzp2019-02-222019-03-04
 KP-TP-I.ZP.D.272.16.2019.LB
Dostawa materiałów promocyjnych województwa mazowieckiego z logo Marki Mazowsze, logo Play Mazovia! oraz logo 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego
Pzp2019-02-212019-03-04
 OR-D-IV.ZP.D.272.20.2019.MK
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2019-02-182019-02-27
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-02-152019-02-15
 OR-D-IV.ZP.D.272.14.2019.AP
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2019-02-142019-03-01
 RF-II-WSI.ZP.U.272.10.2019.AS
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu.
Pzp2019-02-142019-03-25
 OR-BP-VI.ZP.U.272.12.2019.AR
Wynajem 8 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych wraz z kompleksową obsługą serwisową dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na okres 36 miesięcy
Pzp2019-02-122019-02-20
 OR-D-IV.ZP.U.272.13.2019.LB
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2019 r. oraz świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym do realizacji przez operatora wyznaczonego w roku 2019 - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2019-02-082019-02-19
 OR-D-IV.ZP.D.272.11.2019.AP
Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l, plastikowych kubków jednorazowych oraz dzierżawa urządzeń dystrybucyjnych do wody i stojaków na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie”
Pzp2019-02-062019-02-14
 OR-D-IV.ZP.D.272.9.2019.MK
Dostawa papieru do urządzeń kopiująco – drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2019-02-042019-02-12
 CG-P-II.ZP.U.272.8.2019.AR
usługa polegająca na zrealizowaniu zadania: „Identyfikacja zasobów i analiza procesów biznesowych jednostek kultury – mapowanie i modelowanie procesów biznesowych wchodzących w zakres Projektu zgodnie ze standardem BPMN”, projektu „REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA – KULTURA NA MAZOWSZU”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2019-01-282019-02-11
 CG-P-II.ZP.U.272.6.2019.LB
Identyfikacja i analiza procesów biznesowych w ramach Zadania 1: „Identyfikacja i analiza procesów biznesowych, projekt i budowa "PORTALU MAZOWIECKICH BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH", tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowanie i zasilenie treścią utworzonych stron, szkolenia oraz asysta techniczna”, projektu „INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH NA MAZOWSZU”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2019-01-252019-02-07
 OR-D-IV.ZP.D.272.4.2019.AP
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
Pzp2019-01-222019-02-25

| Start | Wstecz | Dalej |