URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 CG-R-IV.ZP.U.272.73.2019.MK
Zakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Grodziskiego, Grójeckiego, Pruszkowskiego, Przysuskiego, Pułtuskiego, m. Ostrołęki - tura VII.
Pzp2019-09-122019-10-15
 RW.ZP.U.272.75.2019.MK
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2020 rok z logo Mazowsza oraz logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Pzp2019-09-022019-09-11
 RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS
Usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia konferencji pt. „Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego”
Pzp2019-08-302019-09-12
 OR-D-II.ZP.U.272.72.2019.AR
Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, na rzecz którego realizowane jest zamówienie
Pzp2019-08-282019-09-30
 CG-R-IV.ZP.U.272.68.2019.LB
Zakup usług polegających na zrealizowaniu „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji” w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego przez UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego – VI tura
Pzp2019-08-272019-10-01
 OR-D-IV.ZP.D.272.63.2019.AR
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2019-07-172019-08-19
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-05-282019-05-28
 OR-D-IV.ZP.D.272.44.2019.AR
Dostawa nowych samochodów osobowych na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz niektórych instytucji kultury
Pzp2019-05-102019-06-13
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-05-092019-05-09
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-04-302019-04-30
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-03-142019-03-14
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-02-152019-02-15
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Plan zamówień publicznych na 2019 r.
Pzp2019-01-142019-01-14

| Start | Wstecz