URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 CG-R-III.ZP.U.272.92.2018.MK
Świadczenie usług Administratora warstwy regionalnej systemu wybudowanego w ramach projektu pod nazwą „E-zdrowie dla Mazowsza”
Pzp2018-10-242018-11-07
 RF-II-WSI.ZP.U.272.89.2018.AS
Przeprowadzenie analizy wąskich gardeł dyfuzji innowacji na Mazowszu, w tym cyfryzacji i opracowanie na tej podstawie ekspertyzy w formie raportu
Pzp2018-10-162018-10-30
 OR-AG-I.ZP.D.272.86.2018.AP
Dostawa oprogramowania standardowego oraz praw do jego uaktualniania na prawach „True Up” do umowy Enterprise Agreement
Pzp2018-10-122018-10-22
 RF.ZP.U.272.83.2018.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”
Pzp2018-09-272018-11-06
 OR-D-III.270.12.2017.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Pzp2018-09-172018-09-17
 OR-D-III.270.12.2017.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 r. przez Województwo Mazowieckie – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Pzp2018-08-222018-08-22
 CG.7.ZP.U.272.66.2018.AP
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
Pzp2018-08-072018-09-14
 OR-D-IV.ZP.D.272.60.2018.MK
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2018-07-132018-07-30
 CG-P-I.ZP.D.272.54.2018.LB
Dostęp do Internetu, rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz świadczenie wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmi w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-07-132018-08-21
 CG-P-I.ZP.D.272.53.2018.LB
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania do Partnerów projektu oraz świadczenie gwarancji i rękojmi w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-07-052018-09-04
 CG-7.ZP.U.272.50.2018.MK
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji (Projekt ASI) - Tura V
Pzp2018-06-192018-07-25
 Wstępne ogłoszenie informacyjne 2018/S 095-215054
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2018-05-212018-05-21
 OR-D-III.270.12.2017.AS
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 r.
Pzp2018-01-172018-01-17

| Start | Wstecz