URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RF.ZP.U.272.43.2019.AS
Przeprowadzenie badania pn. Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych województwa mazowieckiego”
Pzp2019-05-102019-06-13
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-05-092019-05-09
 CG-R-III.ZP.U.272.45.2019.MK
Świadczenie usług związanych z obsługą rozliczeń Województwa z podwykonawcami projektu „Internet dla Mazowsza” oraz napraw sieci IdM wynikających z usterek wykazanych w protokołach odbioru końcowego
Pzp2019-05-082019-05-08
 OR-AG-I.ZP.U.272.42.2019.AP
Dostawa rocznego serwisu w tym upgrade i update oraz opieka autorska systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa i wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności, w zakresie posiadanych licencji bezterminowych lub dostawę innego równoważnego oprogramowania z nieograniczona ilością licencji do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji w oparciu o aktualne akty prawne, wraz z aktami wykonawczymi do nich, z rocznym serwisem i uwzględniania zmian w przepisach prawnych
Pzp2019-04-302019-05-10
 CG-R-III.ZP.U.272.39.2019.AS
Wsparcie techniczne i serwis w zakresie obsługi systemów dziedzinowych
Pzp2019-04-302019-05-10
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-04-302019-04-30
 OR-D-IV.ZP.U.272.41.2019.MK
Kompleksowa usługa zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2019-04-252019-05-07
 RF-II-WSI.ZP.U.272.38.2019.MK
Opracowanie raportu pn. „Przewodnik dobrych praktyk w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza”
Pzp2019-04-172019-05-20
 OR-D-IV.ZP.D.272.40.2019.LB
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
Pzp2019-04-162019-04-25
 OR-D-IV.ZP.D.272.27.2019.LB
Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2019-03-222019-04-01
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-03-142019-03-14
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-02-152019-02-15
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Plan zamówień publicznych na 2019 r.
Pzp2019-01-142019-01-14

| Start | Wstecz