URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 ES-NR-IV.ZP.D.272.48.2020.LB
Dostawa oprogramowania edukacyjnego wspierającego naukę dla szkół podstawowych i średnich wraz z instruktażem dla nauczycieli w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020
Pzp2020-09-022020-10-07
 RF.ZP.U.272.45.2020.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020”
Pzp2020-08-262020-09-28
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-08-252020-08-25
 ES-SE-IV.ZP.D.272.46.2020.AR
Dostawa artykułów i sprzętu sportowego
Pzp2020-08-212020-09-01
 OR-D-II.ZP.U.272.36.2020.AR
Ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na lata 2021-2023
Pzp2020-08-072020-09-15
 OR-ZW-II.ZP.D.272.41.2020.MK
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2020-08-052020-10-14
 ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach projektów „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” oraz „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014-2020
Pzp2020-08-052020-09-07
 OR-ZW-II.OR-AG-I.ZP.D.272.39.2020.AS
Dostawa i montaż mebli biurowych, konferencyjnych i gabinetowych
Pzp2020-07-302020-08-11
 CG-R-IV.ZP.U.272.37.2020.AP
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Garwolińskiego, Gostynińskiego, Ostrołęckiego, Płońskiego, Szydłowieckiego, Żuromińskiego - tura IX
Pzp2020-07-272020-08-27
 RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP
Usługa przeprowadzenia ewaluacji ex ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku
Pzp2020-07-082020-08-10
 RF-II-WWI.ZP.U.272.31.2020.AS
Wykonanie w 2020 r. audytów zewnętrznych dwunastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze oraz opracowanie propozycji przebudowy systemu akredytacji mazowieckich IOB
Pzp2020-07-062020-07-15
 CG-R-II.ZP.U.272.28.2020.MK
Zaprojektowanie i budowa "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowaniem i zasileniem treścią utworzonych stron, szkoleniami oraz asystą techniczną, w ramach projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2020-07-032020-09-10
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-04-012020-04-01
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-02-202020-02-20
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-01-162020-01-16

| Start | Wstecz