URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 CG.7.ZP.U.272.49.2018.AP
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-06-262018-08-02
 CG-7.ZP.U.272.50.2018.MK
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji (Projekt ASI) - Tura V
Pzp2018-06-192018-07-25
 OR-D-IV.ZP.D.272.51.2018.AS
Dostawa nowych samochodów na potrzeby instytucji kultury
Pzp2018-06-132018-06-26
 RW-OW-I.ZP.D.272.48.2018.AR
Dostawa materiałów promujących Województwo Mazowieckie
Pzp2018-06-112018-06-20
 KM-G-I.ZP.U.272.46.2018.LB
Usługa przygotowania i realizacji koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii medialnej o szerokim zasięgu w ramach projektu „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2017-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020"
Pzp2018-06-082018-06-19
 OR-KP-I.ZP.U.272.41.2018.AS
Wybór zarządcy samorządowej instytucji kultury
Pzp2018-06-052018-06-13
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 500113516-N-2018
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 500113516-N-2018 na świadczenie Serwisu Gwarancyjnego do Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów eDOKweb
Pzp2018-05-222018-05-22
 Wstępne ogłoszenie informacyjne 2018/S 095-215054
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2018-05-212018-05-21
 KP.ZP.U.272.43.2018.MK
Usługa wydania wraz z drukiem i dystrybucją 60 tysięcy egzemplarzy publikacji o roboczym tytule „Kompendium wiedzy o Mazowszu – ekonomia i gospodarka”
Pzp2018-05-152018-05-25
 BF-II-WE.ZP.U.272.39.2018.AR
Udzielenie kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego
Pzp2018-05-142018-06-19
 OR-AG-II.2601.12.157.2018.DK
Usługa cateringowa
Pzp2018-05-112018-05-23
 RF-II-WSI.ZP.U.272.29.2018.MK
Przeprowadzenie badania i opracowanie na tej podstawie raportu pt. „Analiza potencjału innowacyjnego Mazowsza w ujęciu krajowym i międzynarodowym”
Pzp2018-04-062018-05-16
 RF-II-WSI.ZP.U.272.28.2018.AS
Przeprowadzenie badania dotyczącego oceny potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora technologii fotonicznych na Mazowszu
Pzp2018-04-042018-05-15
 OR-D-II.ZP.U.272.25.2018.LB
Usługa świadczenia grupowego ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Pzp2018-03-262018-04-24
 CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych”, realizowanych w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) - Tura IV
Pzp2018-03-062018-04-13

| Start | Wstecz | Dalej |