URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RF-II-WSI.0450.1.2019.KM
Usługa przygotowania i obsługi cateringowej konferencji „Forum dla Mazowsza – Mazowsze w Europie po 2020 r.”
ZapOfe2019-03-192019-03-25
 OR-AG-I.1333.3.2019.KZ
Odnowienia wsparcia producenta Kofax dla środowiska Kofax, o numerze seryjnym AT04840, wykorzystywanego przez Zamawiającego na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. oraz zakup bezterminowej licencji Kofax Capture dla dodatkowego pakietu stron przetwarzanych rocznie 300 000 stron / rocznie.
ZapOfe2019-03-182019-03-21
 NI-IT-I.0442.1.2016.DA
Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, które zostaną wykorzystane podczas konferencji projektu RUMOBIL w dniu 11 kwietnia 2019r.
ZapOfe2019-03-152019-03-20
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-03-142019-03-14
 ES-NR-IV.ZP.D.272.24.2019.AR
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Pzp2019-03-142019-03-26
 ZP-Z-II.ZP.D.272.25.2019.MK
Dostawa materiałów promocyjnych z logo marki Mazowsze na organizację wydarzenia „Pikniki rodzinne- zdrowie dla wszystkich”
Pzp2019-03-142019-03-25
 NI-II.3240.1.2019.DW
Usługa polegająca na wykonaniu w 2019 r. na rzecz Województwa Mazowieckiego wycen nieruchomości
ZapOfe2019-03-142019-04-01
 OR-KP-III.2402.21.1.2019.KB
Księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej
ZapOfe2019-03-132019-03-21
 OR-KP-III.2402.22.1.2019.KB
Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika
ZapOfe2019-03-132019-03-21
 OR-KP-III.2402.18.1.2019.BA,
Wypracowanie narzędzi i rozwiązań wzmacniających efektywność szkoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w oparciu o model SEB/SEA
ZapOfe2019-03-132019-03-26
 OR-KP-III.2402.4.1.2019.PR
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji w Urzędzie (minimalnie 1 a maksymalnie 5 grup szkoleniowych) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-03-132019-03-22
 OR-AG-I.ZP.D.272.23.2019.AP
Dostawa i montaż mebli gabinetowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Pzp2019-03-132019-03-25
 OR-D-IV.ZP.D.272.21.2019.AR
Dostawa nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r., samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Pzp2019-03-012019-03-11
 CG-7.ZP.U.272.17.2019.AR
Usługa polegająca na zrealizowaniu kontroli i monitoringu realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura V dla powiatów: przysuskiego, sokołowskiego, wołomińskiego i miasta Radomia
Pzp2019-02-272019-04-01
 RF-II-WSI.ZP.U.272.18.2019.MK
Opracowanie raportu pn. „Przewodnik dobrych praktyk w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza”
Pzp2019-02-272019-04-03

| Dalej |