URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 PE-ZD-II.7120.22.2021.BW
Usługa polegająca na wykonaniu specjalistycznego opracowania dendrologicznego
ZapOfe2021-04-162021-04-26
 CG.R-III.ZP.U.272.5.2021.AP
Wykonywanie modyfikacji systemów informatycznych, przeprowadzenie instruktaży poprzez zakup roboczogodzin programistycznych i instruktażowych i świadczenie usług asysty technicznej, w ramach realizacji projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2
Pzp2021-04-162021-05-18
 KP-TP-II.5220.16.2021.KR
Wykonanie i dostawa dziesięciu ścianek reklamowych/ wizerunkowych
ZapOfe2021-04-152021-04-21
 ES-NR-IV.ZP.U.272.10.2021.LB
Przygotowanie i realizacja koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu prezentującej efekty wdrażania projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020
Pzp2021-04-072021-04-14
 CG.ZP.U.272.7.2021.AS
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie trzech Systemów Dziedzinowych, zapewnienie Zamawiającemu puli roboczogodzin na prace zlecane oraz udzielenie Zamawiającemu Wsparcia technicznego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2021-04-072021-05-10
 OR-ZW-I.ZP.D.272.8.2021.AP
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
Pzp2021-03-192021-03-30
 OR-AG-I.ZP.D.272.2.2021.AP
Dostawa i instalacja urządzeń do systemu kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy w UMWM w Warszawie
Pzp2021-03-122021-03-26
 OR-ZW-I.ZP.D.272.6.2021.MK
Dostawa artykułów spożywczych, soków, napojów oraz wody butelkowanej (gazowanej i niegazowanej) na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2021-03-112021-03-19
 OR-ZW-I.ZP.D.272.4.2021.AR
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-03-092021-03-17
 OR-ZW-I.ZP.D.272.3.2021.MK
Dostawa papieru do urządzeń kopiująco - drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz instytucji kultury
Pzp2021-03-042021-03-12
 CG-I.ZP.U.272.1.2021.AR
Usługa aktualizacji danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego
Pzp2021-03-012021-03-12
 OR-D-III.270.3.2020.AS
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Pzp2021-01-152021-01-15
 OR-ZW-I.ZP.D.272.75.2020.MK
Dostawa paliwa (benzyny bezołowiowej) i oleju napędowego (paliwo Diesla) dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie oraz na rzecz instytucji kultury
Pzp2020-12-282021-01-29
 NW-I-II.ZP.U.272.70.2020.AP
Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz sprawowanie usługi nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.„Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”
Pzp2020-12-182021-01-21
 CG-P-III.ZP.U.272.69.2020.AS
Wykonanie zewnętrznego Audytu Bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej dwudziestu dwóch jednostek medycznych - Partnerów Projektu w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2”
Pzp2020-12-022021-01-05

| Dalej |