URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 PZ-PI-I.ZP.D.272.94.2019.LB
Dostawa materiałów promocyjnych, które zostaną wykorzystane podczas przeprowadzania akcji informacyjno-edukacyjno-promocyjnych związanych z ochroną powietrza
Pzp2019-11-142019-11-22
 PZ-PI-I.ZP.U.272.93.2019.LB
Usługa wydruku, opakowania i dostawy ulotek promujących ochronę powietrza
Pzp2019-11-142019-11-22
 KP.ZP.D.272.92.2019.AR
Zakup usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu
Pzp2019-11-132019-11-21
 CG-P-III.272.1.2019.BD
Dostawa pamięci RAM do serwerów
ZapOfe2019-11-132019-11-29
 KP-TP-I.5220.421.2019.DP
Opracowanie planu wykonawczego na rok 2020 do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2019-11-132019-11-22
 CG-I.ZP.U.272.89.2019.AS
Usługa aktualizacji i dostawy oprogramowania GeoMedia, aktualizacji oprogramowania ERDAS IMAGINE – lub równoważnych, wraz z roczną opieką techniczną oraz instruktażami
Pzp2019-11-122019-11-20
 PE-ZD-I.KP-TP-I.ZP.U.272.90.2019.AS
Usługa opracowania graficznego, wykonania i dostarczenia kalendarzy na 2020 rok
Pzp2019-11-072019-11-15
 KP-IV.ZP.U.272.91.2019.AP
Usługę druku i dostawy materiałów promocyjno-informacyjnych Mazowieckiego Szlaku Tradycji (kalendarz, naklejki oraz fiszki do gadżetów szlaku
Pzp2019-11-072019-11-15
 RF-II-WWI.ZP.U.272.86.2019.AS
Usługa przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o przyznanie grantu w konkursie grantowym
Pzp2019-11-042019-11-13
 KP-TP-I.ZP.U.272.88.2019.AP
Usługa drukowania i dostawy publikacji promocyjno-informacyjnych Województwa Mazowieckiego
Pzp2019-10-292019-11-07
 RF-II-WSI.ZP.U.272.85.2019.AS
Usługa ekspercka w formie doradztwa strategicznego w zakresie opracowania instrumentu wspierania i rozwoju mazowieckich klastrów jako działania w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
Pzp2019-10-242019-11-07
 CG-P-I.ZP.D.272.82.2019.AP
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej węzła regionalnego oraz świadczenie usług wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmi w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)
Pzp2019-10-162019-11-18
 OR-BP-I.ZP.D.272.84.2019.LB
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP
Pzp2019-10-102019-10-18
 RW.ZP.U.272.83.2019.MK
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2020 rok z logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Pzp2019-10-072019-10-16
 CG-R-II.ZP.U.272.79.2019.MK
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST, w ramach zadania projektowego „Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w JST województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami, budowa nowych i rozwój utworzonych systemów dziedzinowych” realizowanego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
Pzp2019-09-252019-10-28

| Dalej |