URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-ZW-II.ZP.D.272.43.2020.AR
Dostawa nowego, wyprodukowanego w 2019 lub w 2020 roku samochodu typu pick-up z napędem na cztery koła
Pzp2020-08-062020-08-17
 OR-ZW-II.ZP.D.272.41.2020.MK
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2020-08-052020-09-07
 ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach projektów „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” oraz „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014-2020
Pzp2020-08-052020-09-07
 OR-AG-VI.2632.4.15.2020.RB
Naprawa samochodu VW Crafter
ZapOfe2020-08-042020-08-11
 RW-D-III.0631.11.2020.JD
Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ZapOfe2020-07-312020-08-10
 OR-ZW-II.OR-AG-I.ZP.D.272.39.2020.AS
Dostawa i montaż mebli biurowych, konferencyjnych i gabinetowych
Pzp2020-07-302020-08-11
 RF-II-WSI.ZP.U.272.40.2020.LB
Organizacja i przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego online w ramach procesu konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza w ramach projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023, w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM
Pzp2020-07-292020-08-10
 CG-R-IV.ZP.U.272.37.2020.AP
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Garwolińskiego, Gostynińskiego, Ostrołęckiego, Płońskiego, Szydłowieckiego, Żuromińskiego - tura IX
Pzp2020-07-272020-08-27
 RF-II-WWI.ZP.U.272.34.2020.AS
Przygotowanie i organizacja 3 spotkań networkingowych w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (projekt MSODI)
Pzp2020-07-142020-07-23
 RF-II-WSI.ZP.U.272.30.2020.AP
Usługa przeprowadzenia ewaluacji ex ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku
Pzp2020-07-082020-08-10
 RF-II-WWI.ZP.U.272.31.2020.AS
Wykonanie w 2020 r. audytów zewnętrznych dwunastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze oraz opracowanie propozycji przebudowy systemu akredytacji mazowieckich IOB
Pzp2020-07-062020-07-15
 CG-R-IV.ZP.U.272.33.2020.AR
Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura VII – dla powiatu grójeckiego
Pzp2020-07-032020-07-13
 CG-R-II.ZP.U.272.28.2020.MK
Zaprojektowanie i budowa "Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych", tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www dla poszczególnych bibliotek i ich filii oraz przygotowaniem i zasileniem treścią utworzonych stron, szkoleniami oraz asystą techniczną, w ramach projektu „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Pzp2020-07-032020-08-12
 RF.ZP.U.272.26.2020.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020”
Pzp2020-05-252020-07-02
 CG-R-IV.ZP.U.272.21.2020.AP
zakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Otwockiego, Szydłowieckiego, Warszawskiego Zachodniego, Zwoleńskiego i Miasta Ostrołęki - tura VIII.
Pzp2020-05-042020-06-16

| Dalej |