URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 PZ-V.ZP.U.272.5.2019.AS
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
Pzp2019-01-162019-01-29
 OR-AG-I-1333.48.2018.KZ
Zakup rocznego abonamentu aktualizacyjnego do programu Norma PRO (Buduj z Głową od 1 kw. 2019 r. do 4 kw. 2019 r. oraz abonament INTERCENBUD – od 1 kw. 2019 r. do 4 kw. 2019 r. wraz z rocznym dostępem do serwisu internetowego www.intercenbud.pl) oraz zakup 2 rocznych abonamentów pakietu Buduj z Głową – Kwartalnik Kosztorysanta – Upgrade (aktualizacja programów: Norma PRO poniżej 4.45, Norma Expert poniżej 5.5) wraz z rocznym dostępem do serwisu internetowego www.intercenbud.pl)
ZapOfe2019-01-152019-01-29
 PZ-V.ZP.U.272.3.2019.AR
Wykonanie usługi sporządzenia dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
Pzp2019-01-142019-01-24
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Plan zamówień publicznych na 2019 r.
Pzp2019-01-142019-01-14
 PZ-V.ZP.U.272.2.2019.LB
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
Pzp2019-01-102019-01-22
 KM.ZP.U.272.1.2019.AS
Usługa drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy, a także insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowsze. serce Polski” na 2019 r.
Pzp2019-01-082019-01-17
 OR-D-IV.ZP.D.272.100.2018.MK
Dostawa paliwa (benzyny bezołowiowej) i oleju napędowego (paliwo Diesla) dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-12-202019-01-23
 RF.ZP.U.272.97.2018.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020”
Pzp2018-12-182019-01-22
 BF.ZP.U.272.101.2018.MK
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za lata 2018 i 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla komitetu audytu
Pzp2018-12-132018-12-21
 CG-7.ZP.U.272.98.2018.AR
Usługa polegająca na zrealizowaniu kontroli i monitoringu realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – IV tura dla powiatu grodziskiego i miasta Ostrołęki
Pzp2018-12-052018-12-13
 RF.ZP.U.272.93.2018.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie”
Pzp2018-11-202018-12-27
 CG.7.ZP.U.272.66.2018.AP
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
Pzp2018-08-072018-09-14
 CG-P-I.ZP.D.272.54.2018.LB
Dostęp do Internetu, rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz świadczenie wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmi w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-07-132018-08-21
 CG-P-I.ZP.D.272.53.2018.LB
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania do Partnerów projektu oraz świadczenie gwarancji i rękojmi w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-07-052018-09-04
 Wstępne ogłoszenie informacyjne 2018/S 095-215054
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2018-05-212018-05-21