URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-04-012020-04-01
 OR-D-IV.ZP.U.272.19.2020.MK
Zakup kompleksowej usługi zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2020-03-242020-04-28
 OR-D-II.ZP.U.272.20.2020.AP
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin na lata 2020 – 2022
Pzp2020-03-242020-04-27
 RW-OW-I.ZP.D.272.17.2020.MK
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo
Pzp2020-03-132020-03-23
 CG-R-IV.ZP.U.272.15.2020.AR
Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura VII”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – dla powiatów: grodziskiego, grójeckiego, pułtuskiego, przysuskiego oraz miasta Ostrołęka
Pzp2020-03-132020-04-15
 OR-AG-I.ZP.U.272.11.2020.LB
Usługa uruchomienia nowej strony internetowej Urzędu (mazovia.pl) oraz BIP Samorządu Województwa Mazowieckiego
Pzp2020-03-122020-03-24
 RF-II.WSI.ZP.U.272.16.2020.AP
Usługa cateringowa na potrzeby czterech posiedzeń Mazowieckiej Rady Innowacyjności w roku 2020 w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Pzp2020-03-062020-03-11
 OR-D-IV.ZP.D.272.12.2020.AR
Dostawa artykułów spożywczych, soków i napojów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2020-03-032020-03-11
 OR-D-IV-ZP.U.272.13.2020.MK
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2020 r. oraz świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym do realizacji przez operatora wyznaczonego w roku 2020 - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2020-03-022020-03-09
 OR-D-IV.ZP.D.272.10.2020.AP
Dostawa papieru do urządzeń kopiująco - drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz instytucji kultury
Pzp2020-02-272020-03-06
 OR-D-IV.ZP.D.272.9.2020.MK
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2020-02-252020-03-05
 OR-D-IV.ZP.D.272.6.2020.LB
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
Pzp2020-02-202020-03-02
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-02-202020-02-20
 PZ-PI-I.KP-TP-III.ZP.D.272.3.2020.AS
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo
Pzp2020-02-072020-02-18
 OR-BP-I.ZP.D.272.5.2020.LB
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu ratowniczego i pożarniczego
Pzp2020-02-072020-02-20

| Dalej |