URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-I.2601.80.2019.KZ
Zakup części i akcesoriów komputerowych określonych w załączniku nr 2 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-06-172019-06-25
 KM-II.2600.2.2019.MK
Zakup i dostawa pucharów z tabliczkami
ZapOfe2019-06-172019-06-25
 KM-II.ZP.D.272.58.2019.AS
Dostawa upominków z logo Mazowsza
Pzp2019-06-142019-06-26
 PZ-ZD-I.7011.25.2019.EM
Przeprowadzenie przy pomocy ortofotomapy weryfikacji danych dotyczących ok. 3100 obiektów z wyrobami zawierającymi azbest wykorzystywanymi przez przedsiębiorców na terenie województwa mazowieckiego
ZapOfe2019-06-112019-06-17
 PE-ZD-I.7011.10.2019.EW
Opracowanie Raportu za lata 2015-2016 z realizacji Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku, zwanego dalej Raportem 2015-2016 oraz opracowanie Raportu za lata 2017-2018 z realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2022 r., zwanego dalej Raportem 2017-2018
ZapOfe2019-06-112019-06-18
 CG-I.ZP.U.272.56.2019.AP
Usługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego
Pzp2019-06-112019-06-19
 OR-AG-II.2601.5.7.2019.DK
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, powierzchni użytkowych (korytarz, pomieszczenia socjalne), toalet w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Żyrardowie,
ZapOfe2019-06-102019-06-18
 OR-D-IV.ZP.D.272.54.2019.MK
Dostawa, montaż i instalacja sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2019-06-062019-06-14
 OR-BP-I.ZP.D.272.50.2019.LB
Dostawa fabrycznie nowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla strażaków
Pzp2019-06-062019-06-17
 RF-II-WWI.ZP.U.272.53.2019.AS
Usługa kompleksowej organizacji i wykonania XI edycji Konkursu Innowator Mazowsza
Pzp2019-06-042019-06-14
 OR-BP-I.ZP.D.272.51.2019.MK
Dostawa kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży
Pzp2019-05-292019-06-07
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-05-282019-05-28
 KP-DU-I.ZP.D.272.49.2019.MK
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu
Pzp2019-05-142019-05-27
 OR-D-IV.ZP.D.272.44.2019.AR
Dostawa nowych samochodów osobowych na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz niektórych instytucji kultury
Pzp2019-05-102019-06-13
 RF-II-WSI.ZP.U.272.46.2019.AS
Usługa ekspercka w formie doradztwa strategicznego w zakresie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza
Pzp2019-05-102019-05-22

| Dalej |