URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RW-D-III.0631.3.2021.MR
Usługa polegająca na zaprojektowaniu i druku 8 wkładek tematycznych do gazet lokalnych i regionalnych (tygodników i/lub dwutygodników) w tym: łamanie tekstu i grafiki, wykonanie grafik, przygotowanie do druku, wprowadzanie również na kolejnych przeskładach nanoszonej przez Zamawiającego korekty (minimum trzykrotne lub wynikające z realnych potrzeb), a także druk i kolportaż w ramach 8 wydań gazety
ZapOfe2021-02-252021-03-12
 OR-ZW-I.2601.6.2021.AS
Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) oraz dzierżawa elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę i stojaków na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
ZapOfe2021-02-252021-03-08
 KM-II.2600.1.2021.MK
Dostawa toreb papierowych z logo Mazowsza
ZapOfe2021-02-192021-03-05
 OR-D-III.270.3.2020.AS
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Pzp2021-01-152021-01-15
 OR-ZW-I.ZP.U.272.76.2020.LB
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowanych w 2021 r. oraz świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym do realizacji przez operatora wyznaczonego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2020-12-292021-01-22
 OR-ZW-I.ZP.D.272.75.2020.MK
Dostawa paliwa (benzyny bezołowiowej) i oleju napędowego (paliwo Diesla) dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie oraz na rzecz instytucji kultury
Pzp2020-12-282021-01-29
 NW-I-II.ZP.U.272.70.2020.AP
Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz sprawowanie usługi nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.„Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego”
Pzp2020-12-182021-01-21
 BF-II-WKB.ZP.U.272.74.2020.AS
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022
Pzp2020-12-102020-12-18
 OR-AG-I .ZP.D.272.72.2020.MK
Zakup urządzeń wideokonferencyjnych do sal konferencyjnych użytkowanych przez UMWM w Warszawie
Pzp2020-12-042020-12-14
 CG-P-III.ZP.U.272.69.2020.AS
Wykonanie zewnętrznego Audytu Bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej dwudziestu dwóch jednostek medycznych - Partnerów Projektu w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2”
Pzp2020-12-022021-01-05
 OR-AG-I.ZP.D.272.71.2020.MK
Zakup przełączników sieciowych (switche) dla potrzeb UMWM w Warszawie
Pzp2020-11-302020-12-08
 OR-OP-IV.ZP.U.272.65.2020.AR
Usługa zapewnienia dostępu do kompleksowego systemu informatycznego, zwanego dalej Systemem, służącego do obsługi zadań Województwa Mazowieckiego, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Pzp2020-11-272020-12-15
 RF.ZP.U.272.64.2020.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027)”
Pzp2020-11-202020-12-28
 2020/S 212-518403
Kompleksowe ubezpieczenie Grupy Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego
Pzp2020-11-022020-11-25
 CG-R-III.ZP.U.272.60.2020.AP
Świadczenie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, realizacja Modyfikacji i szkoleń dla Partnerów
Pzp2020-10-212020-12-03

| Dalej |