URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 ES-SE-IV.ZP.D.272.31.2021.LB
Dostawa sprzętu i artykułów sportowych
Pzp2021-06-222021-07-02
 OR-BP-I.ZP.D.272.23.2021.AS
Dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego
Pzp2021-06-172021-06-29
 RF-II-WSI.ZP.U.272.26.2021.AR
Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Analiza i wyznaczenie pokrewnej różnorodności branż tj. branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach Mazowieckiego Systemu Innowacji”
Pzp2021-06-152021-07-19
 RF-II-WSI.ZP.U.272.25.2021.AS
Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji na Mazowszu"
Pzp2021-06-142021-07-19
 KM.II.ZP.D.272.21.2021.AP
Zakup i dostawa upominków promocyjnych z logo Mazowsza
Pzp2021-06-102021-06-25
 KP-DU-III.ZP.U.272.15.2021.AS
Powierzenie osobie fizycznej lub prawnej zarządzania samorządową instytucją kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna” (WOK)
Pzp2021-06-072021-07-05
 OR-BP-I.ZP.D.272.19.2021.AS
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego
Pzp2021-06-012021-07-02
 CG-R-IV.ZP.U.272.16.2021.MK
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Białobrzeskiego, Ostrołęckiego, Szydłowieckiego, Wyszkowskiego i Wołomińskiego - tura XI
Pzp2021-05-212021-06-24
 OR-AG-I.ZP.D.272.17.2021.AP
Dostawa i instalacja urządzeń do systemu kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy w UMWM w Warszawie
Pzp2021-05-192021-06-01
 RF-II-WWI.ZP.U.272.18.2021.AR
Usługa przygotowania i organizacji XIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza
Pzp2021-05-192021-05-28
 OR-ZW-II.ZP.D.272.13.2021.LB
Dostawa samochodów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2021-05-192021-06-21
 CG-R-IV.ZP.U.272.9.2021.LB
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Otwockiego, Płockiego, Pruszkowskiego, Pułtuskiego, Sokołowskiego, Szydłowieckiego, Warszawskiego Zachodniego, Żyrardowskiego i Miasta Radomia - tura X
Pzp2021-04-272021-05-28
 RF.ZP.U.272.11.2021.MK
Usługa przygotowania i organizacji III edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”
Pzp2021-04-212021-05-04
 CG.R-III.ZP.U.272.5.2021.AP
Wykonywanie modyfikacji systemów informatycznych, przeprowadzenie instruktaży poprzez zakup roboczogodzin programistycznych i instruktażowych i świadczenie usług asysty technicznej, w ramach realizacji projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2
Pzp2021-04-162021-05-18
 CG.ZP.U.272.7.2021.AS
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie trzech Systemów Dziedzinowych, zapewnienie Zamawiającemu puli roboczogodzin na prace zlecane oraz udzielenie Zamawiającemu Wsparcia technicznego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2021-04-072021-05-27

| Dalej |