URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-I.2601.127.2020.MR
Zakup sprzętu techniczno – biurowego oraz sprzętu AGD i akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2020-10-212020-10-30
 RW-D-III.0631.5.2020.MR
Usługa rejestracji dźwięku i obrazu podczas 6 prób/występów konkursowych w ramach konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ZapOfe2020-10-202020-10-27
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-10-162020-10-16
 ES-NR-IV.ZP.D.272.57.2020.LB
Dostawa pakietu subskrypcji oprogramowania dla szkół w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM
Pzp2020-10-162020-11-19
 KP-TP-I.5220.38.2020.OB
Opracowanie planu wykonawczego na rok 2021 do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2020-10-162020-10-28
 ES-ZD.ZP.D.272.58.2020.AR
Dostawa materiałów promocyjnych
Pzp2020-10-152020-10-23
 OR-D-VI.1721.6.2019.DH
Przygotowanie i przeprowadzenie usługi oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA) w Biurze Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2020-10-142020-10-21
 RW.ZP.U.272.59.2020.MK
Wykonanie i dostawa publikacji
Pzp2020-10-132020-10-22
 CG-R-III.ZP.U.272.55.2020.AR
Świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2
Pzp2020-10-092020-11-12
 OR-ZW-II.ZP.D.272.56.2020.AP
Dostawa, montaż i instalacja sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2020-10-022020-10-13
 RF.ZP.U.272.53.2020.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020”
Pzp2020-10-022020-11-04
 OR-AG-I.ZP.U.272.54.2020.MK
Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych w technologii VOiP, transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Pzp2020-09-302020-11-02
 KP.PE. ZP.U.272.52.2020.MK
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2021 rok
Pzp2020-09-242020-10-02
 ES-NR-IV.ZP.U.272.51.2020.LB
Świadczenie usługi pakietowej transmisji danych wraz z routerem mobilnym wifi za pomocą sieci telefonii komórkowej w technologii LTE w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020
Pzp2020-09-232020-10-05
 OR-D-III.270.8.2019.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2020 r.
Pzp2020-09-172020-09-17

| Dalej |