URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-I.2601.77.2018.KZ
Zakup części i akcesoriów komputerowych
ZapOfe2018-07-202018-07-26
 RF-II- WWI.052.1.2.2018.AB
Usługa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu wizyty studyjnej i spotkania partnerów projektu S3Chem w dniach 17-19 września 2018
ZapOfe2018-07-192018-07-30
 RW-OW-I.0631.1.2018.KK
Opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów graficznych
ZapOfe2018-07-162018-07-27
 RW-OW-I.0631.1.2018.KK
Przygotowanie poczęstunku na imprezie plenerowej podczas trwania Dożynek Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ZapOfe2018-07-162018-07-31
 RF-II-WWI.ZP.U.272.62.2018.LB
Usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji podsumowującej X edycję Konkursu Innowator Mazowsza
Pzp2018-07-132018-07-23
 OR-D-IV.ZP.D.272.60.2018.MK
Dostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
Pzp2018-07-132018-07-30
 CG-P-I.ZP.D.272.54.2018.LB
Dostęp do Internetu, rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz świadczenie wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmi w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-07-132018-08-21
 KP-DU-I.501.2.2018.KG
Wykonanie 18 statuetek wraz z indywidualną tabliczką ze złotego laminatu
ZapOfe2018-07-112018-07-25
 CG-P-I.ZP.D.272.57.2018.AR
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej, oprogramowania na potrzeby realizacji Projektu ASI oraz świadczenie usług wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmi w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-07-112018-08-20
 OR-D-IV.ZP.D.272.58.2018.AP
Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-07-062018-07-16
 RF-II-WSI.ZP.U.272.56.2018.AP
Przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej opracowania założeń do badania ewaluacyjnego Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS), w tym inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w formie raportu
Pzp2018-07-062018-07-19
 KP.ZP.D.272.61.2018.AR
Dostawa materiałów promujących Województwo Mazowieckie
Pzp2018-07-062018-07-17
 OR-D-IV.ZP.D.272.59.2018.AS
Dostawa nowych samochodów na potrzeby instytucji kultury
Pzp2018-07-062018-07-17
 CG-P-I.ZP.D.272.53.2018.LB
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania do Partnerów projektu oraz świadczenie gwarancji i rękojmi w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
Pzp2018-07-052018-08-14
 KM-G-I.ZP.D.272.55.2018.LB
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na działania związane z realizacją projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020
Pzp2018-07-042018-07-16

| Dalej |