URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 OR-AG-I.ZP.U.272.77.2019.AP
Zakup subskrypcji pakietów usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego, kontynuacja posiadanych produktów w ramach umowy Microsoft EA z możliwością zamówienia True Up
Pzp2019-09-132019-10-16
 OR-AG-I.2601.130.2019.KZ
Zakup części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-09-122019-09-18
 RW-OW-I.0631.5.2019.MK
Usługa przygotowania i przeprowadzenia cateringu podczas II Mazowieckiego Kongresu Aktywizacji Sołectw dla ok. 600 osób
ZapOfe2019-09-122019-09-18
 CG-R-IV.ZP.U.272.73.2019.MK
Zakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatów: Grodziskiego, Grójeckiego, Pruszkowskiego, Przysuskiego, Pułtuskiego, m. Ostrołęki - tura VII.
Pzp2019-09-122019-10-15
 OR-KP-III.2402.16.1.2019.AW
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów doskonalących z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (minimalnie 1 a maksymalnie 5 grup) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-09-102019-09-20
 OR-KP-III.433.2.6.2019.KB
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach unijnych”. Szkolenie realizowane dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach projektu o tytule „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.
ZapOfe2019-09-042019-09-16
 RW.ZP.U.272.75.2019.MK
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2020 rok z logo Mazowsza oraz logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Pzp2019-09-022019-09-11
 RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS
Usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia konferencji pt. „Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego”
Pzp2019-08-302019-09-12
 OR-D-II.ZP.U.272.72.2019.AR
Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, na rzecz którego realizowane jest zamówienie
Pzp2019-08-282019-09-30
 CG-R-IV.ZP.U.272.68.2019.LB
Zakup usług polegających na zrealizowaniu „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji” w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego przez UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego – VI tura
Pzp2019-08-272019-10-01
 OR-AG-I.ZP.D.272.71.2019.AP
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego - System Bazy Wiedzy
Pzp2019-08-092019-08-23
 OR-D-IV.ZP.D.272.70.2019.AR
Dostawa samochodów na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz niektórych instytucji kultury
Pzp2019-08-012019-08-13
 RF-II-WWI.ZP.U.272.69.2019.AS
Usługa promocji konkursu grantowego
Pzp2019-07-312019-08-14
 RF-II-WWI.ZP.U.272.67.2019.AS
Zakup kompleksowej usługi organizacji i przeprowadzenia spotkań networkingowych
Pzp2019-07-232019-08-08
 KP-TP-I.ZP.U.272.66.2019.AP
Kompleksowa organizacja i obsługa pięciu wydarzeń plenerowych promujących Markę Mazowsze Serce Polski, pn. „Serdeczne Mazowsze” odbywających się we wrześniu 2019 roku., na terenie Województwa Mazowieckiego”
Pzp2019-07-182019-07-26

| Dalej |