URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 BF.ZP.U.272.101.2018.MK
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za lata 2018 i 2019 oraz sporządzenia sprawozdania dodatkowego dla komitetu audytu
Pzp2018-12-132018-12-21
 BF-II-WV.272.1.2017.JS
Zakup usługi doradztwa podatkowego dla Województwa Mazowieckiego w zakresie podatku VAT w 2019 r.
ZapOfe2018-12-122018-12-19
 OR-AG-II.2601.3.217.2018.DK
Dostawa pieczęci nagłówkowych i imiennych, datowników, polimerów, tuszownic do pieczątek
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.34.2018.DK
Usługa codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych przy Pl. Bankowym 3/5
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.6.32.2018.MG
Dostawa wizytówek dwustronnych
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.11.300.2018.MG
Dostawa oprawionych dyplomów do Medali Pamiątkowych Pro Masovia oraz Dyplomów Uznania
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.5.232.2018.MG
Dostawa kwiatów ciętych oraz kompozycji kwiatowych
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 OR-AG-II.2601.7.17.2018.MC
Dostawa różnych druków
ZapOfe2018-12-122018-12-18
 KS-I-WSF.272.3.2018.MM
Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na transmisji on-line(streaming video) w jakości HD w sieci Internet przebiegu sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
ZapOfe2018-12-102018-12-17
 CG-7.ZP.U.272.98.2018.AR
Usługa polegająca na zrealizowaniu kontroli i monitoringu realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – IV tura dla powiatu grodziskiego i miasta Ostrołęki
Pzp2018-12-052018-12-13
 OR-D-IV.ZP.D.272.99.2018.MK
Dostawa prasy w wersji papierowej dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
Pzp2018-12-042018-12-12
 RF.ZP.U.272.93.2018.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie”
Pzp2018-11-202018-12-27
 OR-B-I.ZP.D.272.95.2018.AP
Dostawa fabrycznie nowej motopompy
Pzp2018-11-092018-11-19
 KP.ZP.U.272.94.2018.AR
Usługa druku i dostawy folderu promocyjno-informacyjnego oraz ulotek czterech questów Mazowieckiego Szlaku Tradycji
Pzp2018-11-072018-11-15
 PZ-V.ZP.U.272.85.2018.AP
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne
Pzp2018-10-292018-11-08

| Dalej |