URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

BAZA OGŁOSZEŃ AKTYWNYCHszukaj: 
Przedmiot zamówieniaTRYBData
ogłoszeniaotwarcia ofert
 RW-OW-I.064.6.2019.AG
Usługa przygotowania, wykonania i dostarczenia ulotek informacyjnych o afrykańskim pomorze świń
ZapOfe2019-10-182019-10-25
 OR-D-IV.2601.12.2019.ŁB
Kompleksowa usługa zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych marki Sharp i Xerox oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-10-182019-10-24
 OR-AG-I.2601.149.2019.WT
Zakup rejestratorów rozmów telefonicznych FonTel L4NET i FonTel PRI na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
ZapOfe2019-10-162019-10-22
 CG-P-I.ZP.D.272.82.2019.AP
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej węzła regionalnego oraz świadczenie usług wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmi w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)
Pzp2019-10-162019-11-18
 OR-OP-IV.152.111.3.2019.AO
Usługa dostępu do systemu informatycznego do obsługi budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ZapOfe2019-10-162019-10-31
 OR-BP-I.ZP.D.272.84.2019.LB
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP
Pzp2019-10-102019-10-18
 OS-I.7013.17.2019.AK
Dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji szkoleniowo-informacyjnej dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach,tj. w części pierwszej: ulotek, długopisów, notesów, pudełek na baterie i/lub w części drugiej: toreb bawełnianych, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) oraz Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze.
ZapOfe2019-10-092019-10-25
 RW.ZP.U.272.83.2019.MK
Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2020 rok z logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Pzp2019-10-072019-10-16
 CG-R-II.ZP.U.272.79.2019.MK
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu Dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją JST, w ramach zadania projektowego „Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w JST województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami, budowa nowych i rozwój utworzonych systemów dziedzinowych” realizowanego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
Pzp2019-09-252019-10-28
 CG-R-II.ZP.U.272.80.2019.AP
Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI.
Pzp2019-09-252019-10-29
 OR-AG-I.ZP.U.272.81.2019.LB
Usługa uruchomienia nowej strony internetowej Urzędu (mazovia.pl) oraz BIP Samorządu Województwa Mazowieckiego
Pzp2019-09-202019-10-02
 OR-D-III.270.10.2018.AS
Korekta planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia przez Województwo Mazowieckie w 2019 r.
Pzp2019-09-192019-09-19
 KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP
Usługa opracowania redakcyjnego, opracowania layoutu, opracowania graficznego, wykonania składu, korekty, łamania, przygotowania do druku, wydruku i dostawy oraz tłumaczenia na język angielski katalogu promującego walory i potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego
Pzp2019-09-182019-09-26
 RF.ZP.U.272.78.2019.AS
Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP”
Pzp2019-09-182019-10-23
 OR-AG-I.ZP.U.272.77.2019.AP
Zakup subskrypcji pakietów usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego, kontynuacja posiadanych produktów w ramach umowy Microsoft EA z możliwością zamówienia True Up
Pzp2019-09-132019-10-16

| Dalej |