URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZEBRANIE I ZORGANIZOWANIE W ODPOWIEDNIE STRUKTURY DANYCH DLA POTRZEB BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ZGODNIE Z „WYTYCZNYMI TECHNICZNYMI TBD” GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
symbol:BGWM/ZP/335-3/07
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2007-04-18
data otwarcia ofert:2007-04-27
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:796
Uwagi::Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.04.2007 r.

Dokumentacja: