URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KONTROLA KONWERSJI DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO – II TURA
symbol:GW-7.ZP.U.272.7.2012.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2012-04-26
data otwarcia ofert:2012-06-04
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1690
Uwagi::Ogłoszenie przesłane do DUUE w dniu 23 kwietnia 2012 r.

Dokumentacja: