URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WSPARCIE MERYTORYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WERYFIKACJI DANYCH Z TERENU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
symbol:GW-4.272.1.4.2012.AK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2012-02-15
data otwarcia ofert:2012-02-21
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:834

Dokumentacja: