URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: KONWERSJA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, JAKO CZĘŚĆ ZADANIA PROJEKTOWEGO „WSPARCIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (EGIB) DO POSTACI CYFROWEJ, UZUPEŁNIENIE DANYCH DOT. BUDYNKÓW ORAZ MODERNIZACJA TEGO REJESTRU, PRZEKSZTAŁCENIE MAPY ZASADNICZEJ DO POSTACI NUMERYCZNEJ, PRACE ZWIĄZANE Z PRZEKSZTAŁCENIEM DO POSTACI CYFROWEJ INNYCH DANYCH PRZESTRZENNYCH, SKANOWANIE DOKUMENTÓW UZASADNIAJĄCYCH WPISY W EGIB" D!A POWIATÓW: BIAŁOBRZESKIEGO, GRÓJECKIEGO, KOZIENICKIEGO, LEGIONOWSKIEGO, LIPSKIEGO, ŁOSICKIEGO, NOWODWORSKIEGO, OTWOCKIEGO, PŁOCKIEGO, PŁOŃSKIEGO, PRZASNYSKIEGO, PRZYSUSKIEGO, PUŁTUSKIEGO, RADOMSKIEGO, SIEDLECKIEGO, SIERPECKIEGO, SOCHACZEWSKIEGO, SOKOŁOWSKIEGO, SZYDŁOWIECKIEGO, WĘGROWSKIEGO, WOŁOMIŃSKIEGO, WYSZKOWSKIEGO, ZWOLEŃSKIEGO - II TURA
symbol:GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2011-09-07
data otwarcia ofert:2011-10-17
wielkość zamówienia:Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:1478
Uwagi::Ogłoszenie przesłane do DUUE w dniu 02 września 2011 r. UWAGA: zmiana terminu składania ofert Ogłoszenie przesłane do DUUE w dniu 02 listopada 2011 r. UWAGA: zmiana terminu składania ofert na 21 listopada 2011r.

Dokumentacja: