URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: POWIERZENIE OSOBIE FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ ZARZĄDZANIA SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĄ KULTURY POD NAZWĄ: „WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA” (WOK)
symbol:KP-DU-III.ZP.U.272.15.2021.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-06-07
data otwarcia ofert:2021-07-05
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
ilość wywołań:68
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/467166
Uwagi::postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego

Dokumentacja: