URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA 40 SZT. KAMER INTERNETOWYCH LOGITECH HD WEBCAM C270 NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:OR-AG-I.2601.77.2021.KZ
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-06-01
data otwarcia ofert:2021-06-09
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:111

Dokumentacja: