URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ STRAŻAKA DLA JEDNOSTEK OSP W CELU PROMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:OR-BP-I.ZP.D.272.19.2021.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-06-01
data otwarcia ofert:2021-07-02
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
ilość wywołań:77
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/465756

Dokumentacja: