URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: REALIZACJA PROJEKTU „DRUGIE ŻYCIE MAZOWIECKIEJ DESZCZÓWKI”
symbol:PE-ZD-I.152.3.2021.MM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-05-26
data otwarcia ofert:2021-06-14
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:104

Dokumentacja: