URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYBÓR FIRM AUDYTORSKICH DO PRZEPROWADZENIA USTAWOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 R. I 2021 R. WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
symbol:NW-W-I.0742.19.2020.JP
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-05-25
data otwarcia ofert:2021-05-31
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
ilość wywołań:197

Dokumentacja: