URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: CYFRYZACJA DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO W CELU ICH PUBLIKACJI, W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” – PROJEKT ASI, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 – DLA POWIATÓW: BIAŁOBRZESKIEGO, OSTROŁĘCKIEGO, SZYDŁOWIECKIEGO, WYSZKOWSKIEGO I WOŁOMIŃSKIEGO - TURA XI
symbol:CG-R-IV.ZP.U.272.16.2021.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-05-21
data otwarcia ofert:2021-06-24
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
ilość wywołań:160
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/461306

Dokumentacja: