URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ DO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU ORAZ REJESTRACJI CZASU PRACY W UMWM W WARSZAWIE
symbol:OR-AG-I.ZP.D.272.17.2021.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-05-19
data otwarcia ofert:2021-06-01
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
ilość wywołań:124
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/460310

Dokumentacja: