URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI XIII EDYCJI KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA
symbol:RF-II-WWI.ZP.U.272.18.2021.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-05-19
data otwarcia ofert:2021-05-28
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
ilość wywołań:79
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/459939

Dokumentacja: