URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA 15 WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH OBRAZUJĄCYCH PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH OPERACJI W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
symbol:RW-D-III.0631.13.2021.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-05-19
data otwarcia ofert:2021-05-28
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:76

Dokumentacja: