URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA SAMOCHODÓW NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
symbol:OR-ZW-II.ZP.D.272.13.2021.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-05-19
data otwarcia ofert:2021-06-21
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
ilość wywołań:134
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/459941

Dokumentacja: