URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA SCENARIUSZA, PEŁNEJ REALIZACJI I PROMOCJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 4 ODCINKÓW AUDYCJI/NAGRAŃ TELEWIZYJNYCH W RAMACH CYKLU „DOBRE PRAKTYKI W RAMACH REALIZACJI PODEJŚCIA LEADER”
symbol:RW-D-III.0631.9.2021.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-05-13
data otwarcia ofert:2021-05-24
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:194

Dokumentacja: