URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: AKTUALIZACJA BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10K) DLA POWIATU CIECHANOWSKIEGO
symbol:CG-I.272.2.2021
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-05-11
data otwarcia ofert:2021-05-20
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:265

Dokumentacja: