URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGI DOZORU MIENIA
symbol:OR-D-II.254.1.2021.KS
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-05-10
data otwarcia ofert:2021-05-14
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:131

Dokumentacja: