URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH(W TYM KLATKA SCHODOWA, KORYTARZE, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, POMIESZCZENIE SOCJALNE), TOALETY ORAZ TERENU ZEWNĘTRZNEGO, URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE – DELEGATURA W CIECHANOWIE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. WODNEJ 1 W CIECHANOWIE
symbol:OR-AG-II.2601.4.18.2021.DK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-05-05
data otwarcia ofert:2021-05-11
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:257

Dokumentacja: