URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH BEZ URZĄDZENIA ZA POMOCĄ SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ
symbol:KS-I-WSF.272.1.2021.MM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-04-28
data otwarcia ofert:2021-05-06
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:153

Dokumentacja: