URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: CYFRYZACJA DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO SZCZEBLA POWIATOWEGO W CELU ICH PUBLIKACJI, W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” – PROJEKT ASI, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 – DLA POWIATÓW: OTWOCKIEGO, PŁOCKIEGO, PRUSZKOWSKIEGO, PUŁTUSKIEGO, SOKOŁOWSKIEGO, SZYDŁOWIECKIEGO, WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO, ŻYRARDOWSKIEGO I MIASTA RADOMIA - TURA X
symbol:CG-R-IV.ZP.U.272.9.2021.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-04-27
data otwarcia ofert:2021-05-28
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
ilość wywołań:342
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/451107

Dokumentacja: