URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI III EDYCJI KONKURSU DLA START-UP’ÓW „STARTUJ Z MAZOWSZA”
symbol:RF.ZP.U.272.11.2021.MK
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-04-21
data otwarcia ofert:2021-05-04
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
ilość wywołań:192
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/448974

Dokumentacja: