URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH
symbol:OR-AG-I.2601.43.2021.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-04-20
data otwarcia ofert:2021-04-26
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:255

Dokumentacja: