URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ZAPROJEKTOWANIE, ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNO – PROMOCYJNEJ PN. „FLAGA MAZOWSZA”
symbol:KP-TP-I.ZP.272.12.2021.AR
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-04-20
data otwarcia ofert:2021-04-28
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
ilość wywołań:184
Uwagi::Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

Dokumentacja: