URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU SPECJALISTYCZNEGO OPRACOWANIA DENDROLOGICZNEGO
symbol:PE-ZD-II.7120.22.2021.BW
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-04-16
data otwarcia ofert:2021-04-26
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:201

Dokumentacja: