URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONYWANIE MODYFIKACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAŻY POPRZEZ ZAKUP ROBOCZOGODZIN PROGRAMISTYCZNYCH I INSTRUKTAŻOWYCH I ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTY TECHNICZNEJ, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2
symbol:CG.R-III.ZP.U.272.5.2021.AP
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-04-16
data otwarcia ofert:2021-05-18
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
ilość wywołań:165
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/447161

Dokumentacja: