URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA EKSPERCKA PRZY TWORZENIU REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ (REGIONAL ACTION PLAN) W DWÓCH WERSJACH JĘZYKOWYCH (POLSKIEJ I ANGIELSKIEJ) W RAMACH PROJEKTU „INTEGRACJA WYMIARU TERYTORIALNEGO NA RZECZ SPÓJNOŚCI STRATEGII INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI (S3)” (ANG. „INTEGRATING THE TERRITORIAL DIMENSION FOR COHESIVE S3. COHES3ION”), WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA
symbol:RF-II-WSI.052.2.2021.KM
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-04-08
data otwarcia ofert:2021-04-14
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:186

Dokumentacja: