URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA DO 5 SPOTKAŃ MONITORINGOWYCH (W TYM ONLINE)
symbol:RF-II-WWI.052.1.8.2020.MB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-04-07
data otwarcia ofert:2021-04-15
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:97

Dokumentacja: