URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZEPROWADZENIE ANALIZY, ZAPROJEKTOWANIE, OPRACOWANIE I WDROŻENIE TRZECH SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH, ZAPEWNIENIE ZAMAWIAJĄCEMU PULI ROBOCZOGODZIN NA PRACE ZLECANE ORAZ UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU WSPARCIA TECHNICZNEGO W RAMACH PROJEKTU „REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI” (PROJEKT ASI)
symbol:CG.ZP.U.272.7.2021.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2021-04-07
data otwarcia ofert:2021-05-27
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
ilość wywołań:270
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/443733
Uwagi::Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Dokumentacja: