URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYBÓR FIRM AUDYTORSKICH DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 R. WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W CIECHANOWIE ORAZ BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 R. I 2021 R. WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE
symbol:NW-W-I.0742.19.2020.JP
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-03-24
data otwarcia ofert:2021-03-30
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:112

Dokumentacja: