URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZAPROJEKTOWANIU I DRUKU 8 WKŁADEK TEMATYCZNYCH DO GAZET LOKALNYCH I REGIONALNYCH (TYGODNIKÓW I/LUB DWUTYGODNIKÓW) W TYM: ŁAMANIE TEKSTU I GRAFIKI, WYKONANIE GRAFIK, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, WPROWADZANIE RÓWNIEŻ NA KOLEJNYCH PRZESKŁADACH NANOSZONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KOREKTY (MINIMUM TRZYKROTNE LUB WYNIKAJĄCE Z REALNYCH POTRZEB), A TAKŻE DRUK I KOLPORTAŻ W RAMACH 8 WYDAŃ GAZETY
symbol:RW-D-III.0631.3.2021.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-03-19
data otwarcia ofert:2021-03-29
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:200

Dokumentacja: