URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: DOSTAWA NIEGAZOWANEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH O POJEMNOŚCI 18,9L (+/- 0,1L) ORAZ DZIERŻAWA ELEKTRYCZNYCH DYSTRYBUTORÓW DOZUJĄCYCH WODĘ I STOJAKÓW NA POTRZEBY WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, NA RZECZ KTÓRYCH REALIZOWANE JEST ZAMÓWIENIE
symbol:OR-ZW-I.2601.6.2021.AS
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-03-16
data otwarcia ofert:2021-03-22
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:122

Dokumentacja: