URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIE MERYTORYCZNE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA NAUCZYCIELI W CELU PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI ORAZ KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU MAZOWSZA DO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „SMAK EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI” WRAZ Z OPRACOWANIEM 100 PYTAŃ DO TESTU SPRAWDZAJĄCEGO WIEDZĘ NA PODSTAWIE WW. MATERIAŁÓW
symbol:RW-OW-I.704.1.2021.AG
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-03-08
data otwarcia ofert:2021-03-19
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:79

Dokumentacja: