URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH DO 20 MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH, W TYM SZABLONU TZW. SLAJDERA INFORMACYJNEGO, PREZENTACJI ORAZ INFOGRAFIK TEMATYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
symbol:KM-KZ-II.0631.16.2021.EL
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-03-05
data otwarcia ofert:2021-03-11
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:230

Dokumentacja: