URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ORGANIZACJA WIDEOKONFERENCJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP PN. MAZOVIA SDI & ICT SUMMIT 2021
symbol:CG-R-I.0450.1.2020.KK
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-03-03
data otwarcia ofert:2021-03-08
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:561

Dokumentacja: