URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYMIANA, WYWAŻENIE I PRZECHOWANIE SEZONOWE OPON/KÓŁ LATO/ZIMA 2021 ORAZ DOSTAWA 4 SZT. OPON LETNICH WYPRODUKOWANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2020 R.
symbol:OR-AG-VI.2630.5.2021.RB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-03-02
data otwarcia ofert:2021-03-08
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:101

Dokumentacja: