URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD, ŁAMANIE, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU ORAZ DRUK I KOLPORTAŻ ARTYKUŁÓW PRASOWYCH W RAMACH 10 WYDAŃ GAZETY POŚWIĘCONYCH DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW REGIONU WARSZAWSKIEGO STOŁECZNEGO
symbol:KM-KZ-II.0631.12.2021.KB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-02-17
data otwarcia ofert:2021-02-23
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:183

Dokumentacja: