URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA PRODUKCJI CYKLU 20 ODCINKÓW AUDYCJI/NAGRAŃ TELEWIZYJNYCH W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ „WIEŚCI Z MAZOWSZA 2021” WRAZ Z PROMOCJĄ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
symbol:RW-D-III.0631.2.2021.MR
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-02-10
data otwarcia ofert:2021-02-22
wielkość zamówienia:Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 5 000 złotych (bez VAT) i mniejszej niż 130 000 złotych (bez VAT)
ilość wywołań:257

Dokumentacja: