URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE (MAKSYMALNIE 370 OSÓB) REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z DNIA 27 LIPCA 2004 R. W SPRAWIE SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (DZ.U. Z 2004 R. NR 180, POZ. 1860, Z PÓŹN. ZM.).
symbol:OR-KP-III.2403.21.2.2021.KB
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-01-25
data otwarcia ofert:2021-02-05
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:112

Dokumentacja: