URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: REALIZACJA W 2021 R. PRZEZ LEKARZA UPRAWNIONEGO DO WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH W CELU USTALENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI, WSKAZANYCH ZADAŃ
symbol:ZD-Z-I.8044.1.1.2021.MO
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-01-12
data otwarcia ofert:2021-01-18
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:60

Dokumentacja: