URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYKONANIE W 2021 R., PRZEZ UPOWAŻNIONEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE PSYCHIATRII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 19 SIERPNIA 1994 R. O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 685)
symbol:ZD-Z-I.9061.1.2021.AĆ
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-01-07
data otwarcia ofert:2021-01-13
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:83

Dokumentacja: