URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: WYBÓR FIRM AUDYTORSKICH DO PRZEPROWADZENIA DOBROWOLNEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 R. ORAZ USTAWOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 R. I 2021 R. WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
symbol:NW-W-I.0742.19.2020.JP
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2021-01-04
data otwarcia ofert:2021-01-15
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:146

Dokumentacja: