URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM REALIZOWANYCH W 2021 R. ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DO REALIZACJI PRZEZ OPERATORA WYZNACZONEGO W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH I PACZEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 R. PRAWO POCZTOWE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1041), NA RZECZ WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, NA RZECZ KTÓRYCH REALIZOWANE JEST ZAMÓWIENIE
symbol:OR-ZW-I.ZP.U.272.76.2020.LB
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-12-29
data otwarcia ofert:2021-01-22
wielkość zamówienia:Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
ilość wywołań:175
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/411043
Uwagi::postępowanie prowadzone w trybie art 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

Dokumentacja: