URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA DRUKOWANIA, PAKOWANIA, ADRESOWANIA, KOLPORTOWANIA, DOSTAWY I INSERTOWANIA PISMA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO „MAZOWSZE SERCE POLSKI” NA 2021 R.
symbol:KM.ZP.U.272.77.2020.AS
tryb:Prawo zamówień publicznych
data ogłoszenia:2020-12-28
data otwarcia ofert:2021-01-12
wielkość zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
ilość wywołań:145
Adres URL:https://platformazakupowa.pl/transakcja/410689

Dokumentacja: