URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: OPRACOWANIA GRAFIKI, SKŁADU, ŁAMANIA, KOREKTY, PRZYGOTOWANIA DO DRUKU PISMA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO „MAZOWSZE SERCE POLSKI” NA 2021 R.
symbol:KM-KZ-I.064.32.2020.MW
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-12-23
data otwarcia ofert:2021-01-04
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:267

Dokumentacja: