URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: USŁUGA DEMONTAŻU JEDNEJ SZTUKI NIECZYNNEGO KLIMATYZATORA I ZAKUPU WRAZ Z MONTAŻEM JEDNEJ SZTUKI KLIMATYZATORA DO SERWEROWNI ORAZ SERWISOWANIE PIĘCIU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W SERWEROWNI ORAZ TRZECH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH PRZENOŚNYCH
symbol:OR-AG-IV.2512.65.2020.SW
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-12-22
data otwarcia ofert:2020-12-29
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:141

Dokumentacja: