URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAPYTANIA OFERTOWE  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

nazwa: SERWIS W ZAKRESIE KONSERWACJI I CZYSZCZENIA URZĄDZENIA CZYSZCZĄCO-POLERUJĄCEGO OBUWIE ORAZ DZIERŻAWA I SERWIS 3 SZT. URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCO-POLERUJĄCYCH OBUWIE
symbol:OR-AG-IV.2512.64.2020.SW
tryb:Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:2020-12-22
data otwarcia ofert:2020-12-29
wielkość zamówienia:O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO (bez VAT)
ilość wywołań:85

Dokumentacja: